0734 354 828 | vanzari@emasiniunelte.ro

Masura 6.4 SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE

Sprijinul public nerambursabil

Valoare maxima 200.000 Euro – valoare minima 10.000 euro Fara a depasi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive.

Criterii de eligibilitate

▪ Locul de implementare pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in spatiul rural;

▪ Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei;

▪ Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate;

▪ Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani si include controlul implementarii corecte precum si plata ultimei transe si nu va depasi 31.12.2025.

Solicitanti eligibili

▪ Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural;

▪ Membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate. Solicitantii eligibili trebuie sa se incadreze in categoria:

▪ Micro-intreprindere – maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei.

▪ Intreprindere mica – intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Cheltuieli eligibile

▪ Constructia, extinderea si/ sau modernizarea si dotarea cladirilor;

▪ Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing financiar, de utilaje, instalatii si echipamente noi;

▪ Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

▪ Cheltuielile legate de achizitia in leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar in cazul in care leasingul ia forma unui leasing financiar si prevede obligatia beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Masura 6.2 SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE IN ZONE RURALE

Sprijinul public nerambursabil

Valoare este de 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitatilor de productie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect. 

Sprijinul se acorda sub forma de suma forfetara in functie de tipul investitiei, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro.

Activitati eligibile

Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica.

Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (prelucrarea lemnului, etc.);

Solicitanti eligibili

▪ Membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);

▪ Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;

▪ Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Cheltuieli eligibile

▪  Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural;

▪ Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

▪ Solicitantul demonstreaza, inaintea celei de-a doua transe de plata, desfasurarea de activitati comerciale prin productie comercializata sau activitati prestate, in procent de minim 30% din valoarea primei transe de plata;

▪ Codurile CAEN propuse prin proiect trebuie sa fie inregistrate la Registrul Comertului, autorizate (dar fara ca activitatea propusa prin proiect sa fi fost desfasurata) sau neautorizate;

▪ Pana la depunerea Cererii de finantare, solicitantul nu a desfasurat niciodata activitatea aferenta codurilor CAEN propuse prin proiect. Nu sunt eligibile activitatile complementare activitatii de baza desfasurate de solicitant.