Informații și comenzi: 0734 354 828 | office[at]emasiniunelte.ro

PROIECTE START UP NATION - masini unelte prelucrare lemn, metal si tabla

Ce este Start-Up Nation?

Programul Start–up Nation este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). 200.000 de lei (sau aproximativ 42.000 de euro) este suma maxima primita in cadrul programului. Aceasta reprezinta o contributie de maximum 100% din valoarea proiectului.

Obiectivul principal al Programului il constituie stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de munca, insertia pe piata muncii a persoanelor defavorizate, somerilor si absolventilor, cresterea investitiilor in tehnologii noi inovative. Programul se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Care sunt conditiile pentru a accesa Start-Up Nation 2020?

 • Sunt eligibile intreprinderile infiintate cu maxim 3 ani inainte de data completarii si transmiterii online a planului de afaceri (si care indeplinesc, la data depunerii cererii de finantare, criteriile de eligibilitate impuse de legislatia in domeniul ajutoarelor de minimis si conditiilor de eligibilitate prevazute in schema de ajutor de minimis care va fi aprobata). Nu se poate accesa finantarea cu PFA, II, ONG;
 • Codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie eligibil in cadrul programului;
 • Nu se poate accesa Start-Up Nation 2020 daca firma a primit finantare prin Start-Up Nation 2017, 2018 sau daca sunteti actionar/asociat in alta firma care a primit finantare prin programul Strat up Nation in 2017 sau 2018;
 • Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
 • In cadrul implementarii si monitorizarii, beneficiarii nu nu pot vinde mai mult de 49% din societate, iar acest lucru este permis doar catre persoane fizice, nu societati comerciale.

Cum se obtine finantarea pentru Start-Up Nation 2020?

Pentru a avea cele mai mari sanse de obtinere a finantarii, trebuie sa obtineti un punctaj de 95-100 de puncte. Aceste puncte se obtin in urmatoarele moduri:

 • Domeniul de activitate: Productie, Industrii creative, programare IT, servicii, comert si alte activitati;
 • Inovarea – Punctajul se ofera firmelor care, la data semnarii cererii de rambursare „prezinta un contract de furnizare produse catre o intreprindere mare sau un document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului.”
 • Aportul la capitalul social subscris si varsat al societatii aplicante - Daca beneficiarii au un capital social subscris si varsat de 6.000 lei sau mai mult;
 • Investitia – Alocata intreprinderilor care vor sa achizitioneze echipamente si soft aferent acestora, in cuantum de minim 80% din valoarea bugetului;
 • Actionarii sau asociatii care nu au mai avut alte societati;
 • Daca planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca permanente in cadrul intreprinderii;
 • Sunt incurajate intreprinderile din judete mai putin dezvoltate, cu exceptia Municipiului Bucuresti, Ilfov, Cluj, Bihor, Brasov, Timis, Constanta nu vor primi punctaj la acest criteriu;
 • Digitalizarea afacerii - Daca intreprinderea va realiza si un site, cumpara programe de contabilitate, realizeaza un magazin online sau implementeaza facturarea electronica;
 • Eficienta energetica - Daca echipamentele achizitionate implementeaza tehnologii prietenoase cu mediul!
 • Care sunt criteriile de departajare pentru punctaj egal pentru Start-Up Nation 2020?
 • Numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului;.
 • Numarul de locuri de munca ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate , absolventi, someri;.
 • Achizitionarea de echipamente tehnologice si software-uri in pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri.

Care sunt cheltuielile eligibile pentru Start-Up Nation 2020?

 • Echipamente tehnologice si utilaje;
 • Spatii de lucru;
 • Mijloace de transport (in limita maxima de 36000 lei cu TVA, maxim 1 autoturism/beneficiar);
 • Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie;
 • Echipamente de obtinere a unei economii de energie;
 • Site, promovare online (maxim 4000 lei cu TVA);
 • Software, licente (maxim 60000 lei; valoare maxima pentru software comert on-line 20000 lei);
 • Brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;
 • Utilitati;
 • Salarii si chirie (maxim 12 luni);
 • TVA nedeductibil (pentru firmele neplatitoare de TVA);
 • Servicii de consultanta (maxim 8000 lei);
 • Cursuri de dezvoltare (maxim 1000 lei cu TVA);
 • Cheltuieli financiare pentru creditele contractate in vederea realizarii planurilor de afaceri;
 • Doua placute informative.

Proiecte realizate:

Surse informatii:

România Start-up Nation, Wikipedia, http://www.imm.gov.ro/ro/

PROIECTE IMM INVEST - masini unelte prelucrare lemn, metal si tabla

CE ESTE IMM Invest?

Programul IMM INVEST ROMANIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice. Plafonul maxim de garantare alocat este de 15 miliarde lei.

De ce sa aplici la programul IMM Invest?

 • Statul poate garanta pana la 90% din valoarea creditelor pe care le accesati la una din bancile partenere.
 • Nu platiti dobanda, comision de garantare sau alte costuri de acordare! Costurile finantarii sunt subventionate in procent de 100% de la bugetul de stat, pana la data de 31.12.2020, cu posibilitati de prelungire.
 • Nu platiti comision de rambursare anticipate.
 • Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10.000.000 lei pentru investitii si pana la 5.000.000 lei pentru capital de lucru.

Care sunt conditiile pentru a accesa IMM INVEST 2020?

 • Pot beneficia de ajutor de stat IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor care activeaza in urmatoarele sectoare/ domenii: activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de investigare si protectie.
 • Sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 lit. a) si art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile;
 • Nu se aflau in dificultate, in sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, modificat si completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar care s- au confruntat cu dificultati sau au intrat in dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;
 • Depun un document scris prin care se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pana la 31 decembrie 2020. Intreprinderea poate organiza programul de lucru al salariatilor in functie de evolutia activitatii curente a acesteia

Ce fel de ajutoare poate obtine o intreprindere mica sau micro prin IMM invest?

CREDITE PENTRU CAPITAL DE LUCRU

 • finantari pentru capital de lucru de pana la 1.000.000 lei pentru intreprindere mica si pana la 500.000 lei pentru microintreprindere;
 • garantii de stat de maxim 90% din valoarea creditului;
 • durata finantarii este de pana la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 luni;
 • rata dobanzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

CREDITE PENTRU INVESTITII

 • finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente;
 • durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de max. 18 luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.
 • Ce fel de ajutoare poate obtine o intreprindere mijlocie prin IMM invest?

CREDITE PENTRU CAPITAL DE LUCRU

 • finantari in valoare de pana la 5.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor;
 • durata finantarii este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 de luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

CREDITE PENTRU INVESTITII

 • finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente;
 • durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de max. 18 luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

CAPITOLUL 1. INFORMAŢII DESPRE APELUL DE PROIECTE
1.1.        Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific
Axa prioritară 3 - - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID -19
Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare
Obiectiv Specific OS 3.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19
Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19
1.2.        1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerii  de proiect
Tipul apelului de proiecte: competitiv
Cererea de finanţare se va depune prin aplicaţia electronică de   gestionare a  procesului de selecție, contractare și monitorizare, cu toate anexele solicitate prin ghidul solicitantului. Modalităţile de utilizare a aplicaţiei sunt publicate pe site-ul www.xxx.ro.
Înregistrarea si transmiterea proiectului se va putea face începând cu ora 9.00 a primei zile aferente perioadei în care apelul este deschis.
Tipul de depunere: cu depunere la termen.
Data deschidere apel de proiecte:
Dată şi oră începere depunere de proiecte:
Dată şi oră închidere depunere de proiecte:
Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în nume propriu și/sau pentru interpuși, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului.
 
1.3.         Tipuri de proiecte
 
a)    MICROGRANT în sumă fixă pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar (2.000 euro/beneficiar);
b)    Granturi pentru capital de lucru, sub forma de cost unitar (15% din cifra de afaceri pe anul 2019);
c)    Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor (50.000 euro – 200.000 euro).
 
1.4.         Obiective Specifice
 

       Menținerea în piață a IMM-urilor din România;
       Menținere/creșterea numărului de angajați;
       Diversificarea activităților a IMM-urilor din România;
       Sprijinirea activităților economice din domeniile de activitate care contribuie la reducerea soldului negativ a balanței comerciale.
 
1.5.        Activități eligibile
Pt proiectele de tip a) și b):
    Achiziția de stocuri de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii  de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
    Plata datoriilor curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
    Plata chiriei pe bază de contract încheiat;
    achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
    achiziția de echipamente de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS – CoV- 2;
    achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
    achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
    plata datoriilor către bugetul statului.
 
Pt proiectele de tip c):
    realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
    realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
    achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității. 
 
1.6.        Solicitanți eligibili
Pt proiectele de tip a)
 
a)    întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
b)    PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute la anexa nr. IMM1;
c)    PFA/CMI dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/ direcția de sănătate publică județeană după caz, care va fi stabilită la nivelul ghidului solicitantului.
 
Pt proiectele de tip b)
 
IMM-uri din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV -2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în  anexa nr. IMM2.
 
Pt proiectele de tip c)
 
IMM-uri din domeniile de activitate:
a)          industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
b)          industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
c)          energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
d)          construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
e)          servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
f)           servicii de îngrijire și întreținere corporală;
g)          servicii de reparații și întreținere;
h)          turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
i)           confecții metalice/lemn/mobilier;
j)           confecții textile/pielărie;
k)          industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
l)           industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
m)        servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
n)          servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
o)          comerț.
 
Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. IMM3.
 
1.7.        Grup țintă
Grupul țintă este reprezentat de IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19.
 
1.8.        Indicatori
Indicatorii obligatorii se împart în două categorii:

    Indicatori prestabiliţi (de program), reprezentați de indicatorii aferenți acțiunii din Axa Prioritară 3 din Programul Operaţional Competitivitate;
    Indicatori suplimentari, care sunt indicatori specifici ai proiectului.
 
Atât indicatorii prestabiliţi (de program), cât și indicatorii suplimentari  sunt de două tipuri: 
    Indicatori de realizare - a căror valoare țintă se măsoară la sfârșitul perioadei de implementare,
    Indicatori de rezultat - a căror valoare se măsoară la sfârșitul perioadei de durabilitate.
 
 
    INDICATORI PRESTABILIŢI
 

ID

Indicator de realizare

Unitate de măsură

Valoare țintă

CV20[1]

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat IMM-urilor pentru capitalul de lucru (grant) în răspunsul COVID-19 (cost public total)

EUR

 

CV22[2]

Număr de IMM-uri sprijinite cu finanțare nerambursabilă pentru capital de lucru ca răspuns la COVID-19

întreprinderi

 

CO01[3]

Număr de întreprinderi sprijinite

întreprinderi

 

CO02[4]

Număr de întreprinderi care primesc granturi

întreprinderi

 

 

 

 

 


 
INDICATORI SUPLIMENTARI
 

ID

Indicator de rezultat

Unitate de măsură

Valoare țintă

 

Locuri de muncă menținute[5]

Locuri de muncă

 


 
1.8 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte
Alocarea indicativă pentru acest apel este de 644.574.676 euro (550.000.000 euro FEDR la care se adaugă 105.565.144 BS) (echivalent în lei = xxxx la cursul valutar inforeuro din luna august 2020, repartizată pe următoarele forme de sprijin pentru:
     schema de ajutor de stat pentru beneficiari finali:
o   MICROGRANT  în sumă fixă pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar – 100.000.000 euro (83.708.906 euro FEDR și 16.291.093,55 euro FEDR); 
o   Granturi pentru capital de lucru, sub forma de cost unitar - 298.654.003,03     euro (250.000.000,00 euro FEDR 48.654.003,03 euro BS); 
o   Granturi pentru investiții: echivalentul în lei a  245.920.673,77 euro (207.091.093,70 euro FEDR și 38.829.580,07 euro BS).
NOTĂ:
Se poate utiliza mecanismul de supracontractare, în condițiile legii până la valoarea prevăzută de OUG nr.130/2020.
Pentru granturile pentru investiții se va aloca 15% din buget pentru regiunea București – Ilfov iar pentru restul regiunilor, valoarea alocată este conform tabelului de mai jos:
 

NE

SE

SM

SV

V

NV

C

17,51%

14,86%

15,74%

11,97%

11,77%

14,33%

13,82%


1.9 Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului, rata de cofinanțare
Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului este de:

microgrant – grant direct în valoare de 2.000 euro, echivalentul in lei acordat sub formă de sumă forfetată;
grant pentru capital de lucru:
pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.
NOTĂ:
a)    Dacă un beneficiar de ajutor de stat parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.
b)    Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat.
grant pentru investiții acordate IMM-urilor - valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro.
NOTĂ:
a)    Granturile pentru investiții nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.
 
ATENȚIE!
a)    Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii se aplică următoarele condiții:
       Grantul pentru capital de lucru/grantul pentru investiții acordate IMM-urilor nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
       cuantumul grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiții acordate IMM-urilor acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;
b)    Beneficiarii  prevăzuți la punctul 1.6. nu sunt în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor din cadrul Schemei de ajutor de stat aprobată prin xxxx, cu excepția PFA și CMI.
 
1.10.     Rata de cofinanțare:
 
Microgrant – 0%;
Granturi pentru capital de lucru – minim 15% din valoarea grantului;
Granturile pentru investiții acordate IMM-urilor – minim 30% din valoarea grantului pentru regiunea București – Ilfov, minim 15% din valoarea grantului pentru restul regiunilor (beneficiarii se vor împărți astfel: pentru București-Ilfov 15%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 85%).
 
1.11.     Durata de implementare a proiectelor
Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 12 de luni şi se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 12 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare.
 
 
CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRII
 
2.1 Eligibilitatea solicitantului
 
Poate beneficia de finanţare nerambursabilă solicitantul care îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate, prevăzute în cadrul Declarației de eligibilitate (Anexa IMM4):
 
2.2.        Condiţii generale de eligibilitate a cheltuielilor
 
Indiferent de tipul proiectului, toate cheltuielile realizate trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii generale de eligibilitate, conform Comunicării a Comisiei cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat  de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de covid-19 (versiune consolidată) cum a fost adoptat la 19 martie 2020 [C(2020)1863], și versiunile autentice ale modificărilor aduse acestuia, C(2020)2215 din 3 aprilie 2020, C(2020)3156 din 8 mai 2020 și C(2020)4509 din 29 iunie 2020Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare:
a)     să fie angajate de către beneficiarul final al ajutorului de stat şi plătite de acesta în condițiile legii între 1 februarie 20120 şi 31 decembrie 2023 [...], cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către MEEMA și AIMMAIPE prin contractul de finanţare;
b)     să fie însoţite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
c)     să fie în conformitate cu prevederile programului;
d)     să fie cuprinse în Contractul de finanţare, încheiat de către MEEMA și AIMMAIPE și beneficiarul final al ajutorului de stat pentru aprobarea operaţiunii cu respectarea art. 65 alin.(11), art. 70,art.71, art. 125 alin.(1) și art.140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
e)     să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
f)      să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale aplicabile;
g)     sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului final al ajutorului de stat, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
 
2.3.        Condiţii specifice privind investiţiile
 
a)    Investiţia trebuie să fie menţinută, funcțională și utilizată în regiunea beneficiară pentru minimum 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar.
b)    Nu sunt permise achiziţii în regim de leasing.
c)    Cheltuielile aferente achiziţiilor de echipamente second-hand nu sunt eligibile.
d)    Cheltuielile cu închirierea de active corporale nu sunt eligibile.
e)    Cheltuielile cu achiziția de active (corporale și necorporale) sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
               i.         activele sunt utilizate exclusiv în cadrul locaţiei/locaţiilor de implementare stabilită/stabilite prin Cererea de finanţare şi pentru scopul declarat în proiect;
             ii.         activele au fost achiziţionate în condițiile stabilite de legea achizițiilor publice.
 
Detalierea cheltuielilor eligibile se regăsește în tabelul de mai jos:

Cheltuieli eligibile în funcție de tipul proiect

1.      Microgrant

Capital de lucru

2.      Grant pentru capital de lucru

Capital de lucru

3.      Grant pentru investiții acordate IMM-urilor

  1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1. Amenajarea terenului - se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării

lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.

1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - se includ

cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

 1.     Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 1.     Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1. Studii de teren - se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice,

hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale

terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.

3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii - se includ cheltuielile pentru:

 •       obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
 •       obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 •       obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
 •       obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
 •       întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
 •       obţinerea acordului de mediu;
 •       obţinerea avizului P.S.I.;
 •       alte avize, acorduri şi autorizaţii;
 •       achiziționarea semnăturii electronice.

3.3. Comisioane, cote si taxe - se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

3.4. Proiectare şi inginerie - se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

3.5. Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 •       plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a
 •       planului de afaceri;
 •       plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).
 •       plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii

3.6. Asistenţă tehnică - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 •       asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
 •       plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

 

 1.     Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii - se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie:clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţiiimpuse de destinaţia obiectivului.

4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:

 Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de

 •       lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor
 •       fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
 •       Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

4.3. Active necorporale – se cuprind:

 •       Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
 •       Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-linea produselor/serviciilor proprii ale solicitantului.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

 •       trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
 •       trebuie să fie amortizabile;
 •       trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
 •       trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.
 1.     Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice):

 •       Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
 •       Cheltuieli conexe organizării de şantier

5.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate

corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor

Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în

domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar. În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:

 •       necesare pentru realizarea proiectului,
 •       prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului,
 •       în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011),
 •       efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi,
 •       plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
 •       înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, identificabile şi verificabile, dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POC». Beneficiarul va aplica menţiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare. Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii în functie de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului,
 •       În conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate)

Beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

8. Cheltuieli cu activități de internaţionalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant:

 •       taxa de participare,
 •       închirierea stand-ului,
 •       transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi,
 •       transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale.

 
Următoarele cheltuieli de informare și publicitate vor fi rambursate în limitele stabilite mai jos pentru proiectele de tipul Grant pentru investiții în activități productive. Proiectul poate conține și alte cheltuieli de informare și publicitate, inclusiv de promovare a rezultatului proiectului, chiar dacă nu sunt menționate mai jos, conform Manualului de Identitate Vizuală :
 

Activitatea de informare și publicitate

Nr. bucăți maxim decontat

Asistență nerambursabilă inclusiv TVA (lei)

 1.              

Anunț/comunicat de presă  privind începerea proiectului – obligatoriu

1

3.000 lei/buc

 1.              

Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului- obligatoriu

1

3.000 lei/buc

 1.              

Realizarea de panouri de informare (obligatoriu pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 Euro)

1

5.000 lei/buc

 1.              

Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate prin proiect – obligatoriu

10% mai mult decât nr. echipamentelor achiziționate prin proiect

5 lei/autocolant

 1.              

Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul realizat prin proiect - obligatoriu

-

Nu se decontează

 1.             

Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe site-ul solicitantului – obligatoriu

-

Nu se decontează


 
CAPITOLUL 3. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE
Procesul de evaluare și selecție se fa efectua pentru majoritatea activităților automatizat din punct de vedere al eligibilității beneficiarului, iar valoarea grantului se va calcula în urma interogării bazelor de date care conțin informații în acest sens
Astfel, pentru proiectele de tip a) și b) evaluarea se va efectua automatizat prin intermediul platformei IT, iar selecția, pe principiul primul venit, primul servit.
 
Pentru proiectele de tip c), evaluarea tehnico-economică se va efectua în baza grilelor de mai jos:
a)    Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) - 25 puncte
 
Indicatori economico-financiari:
       RIR: <5% - 10 puncte
       RIR:>=5,01% și <7,5% - 15 puncte
       RIR:>=7,51% - 25 puncte
 
b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte
       Peste 35% - 35 puncte
       >=25% și <35% - 30 puncte
       >=20% și <25% - 20 puncte
       >15% și <20% - 10 puncte
b2) Pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte se calculează după cum urmează:  
       Peste 45% - 35 puncte
       >=40% și <45% - 30 puncte
       >=35% și <40% - 20 puncte
       >30% și <35% - 10 puncte
 
c)    Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte
 
       < = 3  – 30 puncte
       > 3 și <=4 – 15 puncte
       > 4 - 5 puncte
 
d)    Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS – 10 puncte
 
      Sold negativ – 10 puncte
      Sold pozitiv – 0 puncte
 
*Pe baza datelor de la INS cu privire la valoarea exporturilor si importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.
 
CAPITOLUL 4. CONTRACTAREA PROIECTELOR
Contractele vor fi generate automat de platforma IT și vor fi semnate electronic de către părți.
 
CAPITOLUL 5. Depunerea și soluționarea contestațiilor
Solicitantul poate contesta în orice etapă respingerea/rezultatul evaluării cererii de finanțare/contractare, o singură dată pentru fiecare etapă, termenul de contestare fiind precizat în scrisoarea transmisă de MEEMA/ AIMMAIPE, cu respectarea dispozițiilor legale în ceea ce privește materia contenciosului administrativ. Contestația va fi strict legată de motivația prezentată. Contestațiile primite după termenul menționat în scrisoarea MEEMA/ AIMMAIPE nu se iau în considerare.
Decizia MEEMA/ AIMMAIPE prin care se soluționează contestația este definitivă și irevocabilă și poate fi contestată doar în instanță.
Pentru a putea fi luate în considerare, contestațiile trebuie să respecte următoarele cerințe:
      Identificarea contestatarului, prin: denumire solicitant, adresa, numele și funcția reprezentantului legal;
      Identificarea proiectului;
      Obiectul contestației - ce se solicită prin formularea contestației. Obiectul contestației va fi strict legat de motivația prezentată în scrisoarea de informare/respingere și în conformitate cu criteriile anunțate în Ghidul solicitantului.
      Motivele de fapt și de drept (dispozițiile legale naționale și/sau comunitare, principiile încălcate);
      Mijloace de probă (acolo unde există);
      Semnătura reprezentantului legal;
      Data formulării contestației.
Contestațiile sunt analizate și soluționate în termen de 30 zile lucrătoare de la data înregistrării lor la MEEMA/ AIMMAIPE. Decizia privind soluționarea contestațiilor poate fi de admitere sau de respingere. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei.
Pe perioada evaluării contestației pot fi solicitate clarificări.
 
CAPITOLUL 6. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
 
Procesul de rambursare a cheltuielilor este în conformitate cu prevederile OUG nr.130/2020.
 
CAPITOLUL 7 Verificarea achizițiilor
 
Beneficiarul are obligația de a transmite documentele aferente achizițiilor în cadrul platformei IT, conform dispozițiilor din contractul de finanțare.
Dosarul achiziției trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de beneficiar, potrivit legislației în vigoare în baza căreia a fost derulată procedura de achiziție, respectiv conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Pentru actele adiționale încheiate la contractele de achiziție, indiferent dacă acestea au sau nu impact financiar, se vor urma aceleași etape de întocmire și încărcare a documentelor ca și pentru contractul inițial. Dosarul de achiziție va cuprinde documentele justificative în baza cărora a fost încheiat actul adițional, dacă este cazul. Pe parcursul derulării procedurilor de achiziții, beneficiarii au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese.
 
CAPITOLUL 8. MONITORIZAREA SI CONTROLUL
 
Beneficiarul monitorizează permanent implementarea proiectului și a rezultatelor acestuia și furnizează periodic către MEEMA/ AIMMAIPE informații și date necesare analizării progresului proiectului și monitorizării programului operațional;
 
MEEMA/ AIMMAIPE analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea obiectivelor, iar în cazul proiectelor de investiții acordate IMM-urilor, durabilitatea  acestora, prin:
Verificare documentară: Rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;
Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și post-implementare, pe perioada de durabilitate a proiectului.
 
Beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la banca (proiecte de tip b) și c) ) în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat.
 
Rapoartele de progres pot  conține cel puțin următoarele tipuri de date și informații:
      modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului;
      date privind stadiul achizițiilor;
      date privind stadiul activităților;
      date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în cererea de finanțare, cu defalcare pe gen și categorii de regiuni, acolo unde este potrivit;
      date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului;
      date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale cheltuielilor;
      informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare.
 
Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate (proiecte de tip c)), după depunerea situațiilor financiare, pe întreaga perioada de durabilitate  a proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.
 
Rapoartele de durabilitate vor conține cel puțin următoarele tipuri date și informații privind:
      modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului;
      modul și locul de utilizare a echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului;
      modul în care investiția productivă continuă să genereze rezultate.
 
Analizarea implementării proiectului
 
MEEMA/ AIMMAIPE verifică și avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:
      colectării, revizuirii și verificării informațiilor furnizate de Beneficiar;
      analizării gradului de realizare a indicatorilor;
      analizării evoluției implementării proiectului, raportat la  graficul de activități stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;
      identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a cazurilor de succes și bunelor practici.
 
Vizita MEEMA/ AIMMAIPE de monitorizare pe parcursul implementării proiectului
      are în vedere verificarea existenței fizice și funcționalitatea a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului și permite verificarea corectitudinii, completitudinii și acurateței informației furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres și a gradului de realizare a indicatorilor stabiliți prin Contractul de Finanțare;
      facilitează contactul dintre reprezentanții OIPSI și beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;
      urmărește:
o   să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de Finanțare;
o   să identifice, în timp util, posibilele probleme și să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum și îmbunătățirea activității de implementare;
o   să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici;
 
Analizarea durabilității proiectului se realizează de MEEMA/ AIMMAIPE  prin eșantion pe baza Rapoartelor de Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru  a se asigura de  sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuțiile din fonduri se atribuie numai proiectelor de tip c) care în termen de 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar,  nu au fost afectate de nicio modificare, respectiv:
       schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare  și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora;
       schimbare asupra  proprietății unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
      încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile.
Vizita de monitorizare a durabilității proiectului
      se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului și la entitățile care utilizează echipamentele;
      are ca scop verificarea la fața locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea  proiectului.
 
Beneficiarul are obligația de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a MEEMA/ AIMMAIPE toate informațiile solicitate și de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obținute pe parcursul implementării acestuia.
 
 
CAPITOLUL 9. Control și audit
Autoritatea de Management a POC, MEEMA/ AIMMAIPE și alte structuri cu atribuții de control/verificare/audit a finanțărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanțare (proiecte de tip  c)), cât și până la expirarea termenului de 3 ani de la data plății finale către beneficiar pentru menținerea investiției și 10 ani de la data plății finale către beneficiari pentru verificarea condiției ca investiția să nu fi fost defocalizată în afara Uniunii Europene (art.71/ Regulament UE 1303/2013).
Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă distinctă a proiectului și să asigure înregistrări contabile separate și transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de 10 ani de la data plății finale către beneficiari.
Beneficiarul are obligația de a păstra și de a pune la dispoziția organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 10 ani de la data plății finale către beneficiari.
Beneficiarul are obligația să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, MEEMA/ AIMMAIPE, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligația de a asigura disponibilitatea și prezența personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.
Beneficiarul are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, astfel încât să permită verificarea lor.
În cazul neregulilor constatate, recuperarea debitului se realizează conform prevederilor  legale în domeniu.
 
CAPITOLUL 10. INFORMARE ȘI PUBLICITATE
 
Măsurile de informare și comunicare privind operațiunile finanțate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 și Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obținute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii.
 
Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare.
 
Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare și comunicare în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menționate și în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanțare și cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligații are drept consecință efectuarea unor corecții financiare.
 
Informații suplimentare privind activitatea de informare și publicitate care intră în obligațiile asumate de beneficiar sunt prezentate în anexa aferentă din contractul de finanțare.

[1] Se va calcula pentru tipul de proiect b)
[2] Se va calcula pentru tipul de proiect b)
[3] Se va calcula ca sumă pentru tipul de proiecte a),b), c)
[4] Se va calcula ca sumă pentru tipul de proiecte a), b)
 
[5]
Programul Operațional Competitivitate
Axa prioritară 3 - - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID -19
Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare
Obiectiv Specific OS 3.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19
Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19
 Apelul de proiecte nr. 1
 GHIDUL SOLICITANTULUI
CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR
Acest document reprezintă un îndrumar pentru accesarea fondurilor nerambursabile din FEDR și buget de stat din POC, Axa prioritară 3, de către solicitanții de finanțare nerambursabile. Acest document nu are valoare de act normativ și nu exonerează solicitanții de respectarea legislației în vigoare la nivel național și european
 
CUPRINS
 
CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE. 3
1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific. 3
1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerii  de proiect. 4
1.3 Obiective. 4
1.4      Tipuri de operațiuni5
1.5      Obiective Specifice. 5
1.6      Activități eligibile. 6
1.5 Solicitanți eligibili7
1.6 Grup țintă. 7
Grupul țintă este reprezentat de IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19.. 7
1.7 Indicatori7
1.8 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte. 9
1.9 Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului, rata de cofinanțare. 9
1.10 Ajutor de stat/de minimis, după caz. 10
1.11 Durata de implementare a proiectului10
CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANȚĂRII12
2.1 Eligibilitatea solicitantului / partenerilor. 12
2.2 Eligibilitatea proiectului14
2.3. Încadrarea cheltuielilor. 16
2.4. Cheltuieli neeligibile. 21
CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE. 23
3.1 Înregistrarea în sistemul MySMIS 2014 a solicitantului23
3.2      Aplicarea principiilor orizontale. 26
CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE. 28
4.1 Descriere generală. 28
4.2 Grile de evaluare. 29
4.2.1 Grila de verificare a conformității administrative. 29
4.2.2 Verificarea eligibilității31
4.2.3 Grila de evaluare tehnico-economică. 32
4.3. Selecția proiectului35
4.4 Depunerea și soluționarea contestațiilor. 36
5.1 Depunerea și soluționarea contestațiilor. 37
5.2 Contractarea proiectelor. 37
6.1 Rambursarea cheltuielilor. 38
6.2 Verificarea achizițiilor publice. 38
CAPITOLUL 7. MONITORIZAREA SI CONTROLUL. 40
CAPITOLUL 8. INFORMARE ȘI PUBLICITATE. 44

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE
 
Prezentul ghid a fost elaborat de către Autoritatea de management pentru Programul Operațional Competitivitate pentru a permite acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea depășirii  de către IMM-uri a crizei economice generate de pandemia COVID – 19 pentru proiecte aferente Axei prioritară 3 - - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID -19, Obiectivului 3.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
La baza elaborării prezentului ghid se află următoarele de măsuri europene:

REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus)
REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19
Comunicare a Comisiei cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat  de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de covid-19 (versiune consolidată) cum a fost adoptat la 19 martie 2020 [C(2020)1863], și versiunile autentice ale modificărilor aduse acestuia, C(2020)2215 din 3 aprilie 2020, C(2020)3156 din 8 mai 2020 și C(2020)4509 din 29 iunie 2020
Ordonanța de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene,
Ordinul XXX schema de ajutor de stat
În situația în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal, acestea  vor fi direct aplicabile, fără a fi necesară modificarea ghidului. Alte modificări decât cele care rezultă din cadrul legal, de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere/implementare, vor fi realizate prin completări sau modificări ale conținutului acestuia.
Menționăm faptul că AM POC își rezervă dreptul de a interveni în orice moment al procesului de evaluare, selecție și contractare, putând solicita clarificări și documente suplimentare față de cele cerute prin prezentul ghid, atunci când consideră că este necesar pentru verificarea îndeplinirii condițiilor stabilite prin Ghidul solicitantului.
 
1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific
Axa prioritară 3 - - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID -19
Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare
Obiectiv Specific OS 3.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19
Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19
 
1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerii  de proiect
Tipul apelului de proiecte: necompetitiv
Cererea de finanțare se va depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin ghidul solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-ul www.fonduri-ue.ro.
Înregistrarea si transmiterea proiectului se va putea face începând cu ora 9.00 a primei zile aferente perioadei în care apelul este deschis.
Tipul de depunere: cu depunere la termen.
Data deschidere apel de proiecte:
Dată și oră începere depunere de proiecte:
Dată și oră închidere depunere de proiecte:
Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în nume propriu și/sau pentru interpuși, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului.
1.3 Obiective
Context
 
IMM-urile dețin o parte însemnată din forța de muncă activă a României prin contractele individuale de muncă încheiate, respectiv un număr total de 2.564.484 contracte din care 886.803 contracte încheiate de microîntreprinderi, 860.996 contracte încheiate de întreprinderi mici și 816.685 contracte încheiate de întreprinderile mijlocii, astfel încât nevoia de sprijin a acestora fie prin granturi pentru capital de lucru, fie prin granturi de investiții este o nevoie reală cu un impact major asupra echilibrelor macroeconomice ale României.
 
Măsurile de sprijin pentru reluarea activităților economice la nivel național influențează direct capacitatea operațională a IMM-urilor de a relua activitățile pe o piață de consum și producție grav afectată de epidemia de COVID-19, iar prin neluarea acestor măsuri de sprijin IMM-urile se pot confrunta cu grave dificultăți în desfășurarea activităților curente și de investiții cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat, dar și asupra creșterii ratei șomajului în România.
Astfel, o parte din IMM-uri au nevoie de grant pentru capital de lucru necesar pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă, mărfuri, materiale consumabile, dar și pentru achiziționarea echipamentelor de protecție medicală necesare propriilor salariați, iar în lipsa capitalului de lucru reluarea activității curente va fi dificil de realizat.
 
Totodată, o parte din IMM-uri ca urmare a crizei COVID-19 trebuie să își realoce activitatea prin crearea unor capacități de producție noi, prin desfășurarea unor activități noi sau prin implementarea unor proiecte de investiții noi, iar pentru aceasta au nevoie de granturi pentru investiții de mică valoare astfel încât să se creeze capacități de producție mici și să se poată obține produse și servicii noi adaptate la cerințele consumatorilor.
 
Luând în considerare că există un risc substanțial de recesiune economică în anul 2020, iar în acest context multe segmente ale economiei europene sunt blocate din cauza COVID-19 și lanțurile de aprovizionare și schimburile comerciale globale sunt profund afectate, sunt necesare măsuri de sprijin pentru deblocarea și restartarea activităților economice.
 
În lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgență, sectorul IMM, nu ar putea beneficia de condiții de finanțare adecvate pentru proiectele de relansare a activităților, de investiții sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente ale întreprinderilor grav afectate de pandemia de COVID-19.
 
În acest context, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în baza contractului de finanțarece va fi încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM-POC), în calitate de beneficiar POC, va gestiona  procesul de selecție, contractare, autorizare cheltuieli, plată și monitorizare a următoarelor forme de sprijin pentru IMM-uri:

microgranturi;
granturi pentru capital de lucru;
granturi pentru investiții acordate IMM-urilor.
 
1.4   Tipuri de proiecte
 
În cadrul acestui ghid se va finanța un singur proiect cu 4 operațiuni, după cum urmează:
a)    Asistență tehnică pentru gestionarea  procesului de selecție, contractare,autorizare cheltuieli, plată și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat;
b)    MICROGRANT în sumă fixă pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar (2.000 euro/beneficiar);
c)    Granturi pentru capital de lucru, sub forma de cost unitar (15% din cifra de afaceri pe anul 2019);
d)    Granturi pentru investiții în activități productive (50.000 euro – 200.000 euro).
 
Atenție!
Procedura  implementare a operațiunilor de tipul b), c) și d) este detaliată în Comunicarea AMPOC nr. xxx
 
 
1.5   Obiective Specifice
 
Pentru Asistența tehnică pentru gestionarea  procesului de selecție, contractare,autorizare cheltuieli, plată și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat obiectivele specifice sunt:
Eficientizarea modului de depunere a cererilor de finanțare de către solicitanții de ajutor de stat;
Reducerea timpului de evaluare și contractare a proiectelor de ajutor de stat;
Simplificarea modului de decontare a cheltuielilor în cadrul proiectelor de ajutor de stat.
 
Finanțarea proiectelor de tip b), c) și d) vizează următoarele obiective specifice:
Menținerea în piață a IMM-urilor din România;
Menținere/creșterea numărului de angajați;
Diversificarea activităților a IMM-urilor din România;
Sprijinirea activităților economice din domeniile de activitate care contribuie la reducerea soldului negativ a balanței comerciale.
 
 
 
1.6   Activități eligibile
Pentru operațiunea de tip a)

Achiziția de servicii de informare și publicitate a proiectului conform manualului de identitate vizuală;
Achiziția de echipamente IT&C și echipamente și instalații conexe necesare pentru funcționarea platformei de evaluare și contractare proiecte, inclusiv servicii de instalare și punere în funcțiune (dacă nu sunt incluse în costul de achiziție al echipamentelor);
Selectarea băncilor[1] care vor fi implicate in fluxul de derulare a operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de ajutor de stat;
Achiziția de licențe software specifice funcționării platformei de evaluare și contractare proiecte (inclusiv dezvoltare/actualizare cod);
Achiziția de servicii pentru auditare intermediară / finală a proiectului;
Activitatea echipelor de proiect (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, dacă este cazul).
Activitatea echipelor de implementare (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, dacă este cazul).
 
Pentru operațiunile de tip b) și c) și d), beneficiarul va avea rolul de gestionare a  procesului de selecție, contractare, autorizare cheltuieli, plată și monitorizare a proiectelor de ajutor de stat iar activitățile eligibile vor fi asigurate în cadrul operațiunii de tip a).
 
 

ATENȚIE!

Eligibilitatea unei activități nu este echivalentă cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activități.


 
1.7 Solicitanți eligibili
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în parteneriat cu Agențiile Regionale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului și Serviciul de Telecomunicații Speciale
 
Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea proiectului, coordonarea activităților pentru implementarea proiectului, raportarea către AM POC.
 
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va avea rolul de administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor stat.
 
MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE  va avea rolul de:
administrator operațional al sistemului informatic de gestionare;
administrator al schemei de ajutor de stat.
gestionar al procesului de selecție, contractare și monitorizare.
 
1.8 Grup țintă
Grupul țintă este reprezentat de IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19, așa cum sunt definite de OUG nr.130/2020.
 
1.9 Indicatori
Indicatorii obligatorii se împart în două categorii:

Indicatori prestabiliți (de program), reprezentați de indicatorii aferenți acțiunii din Axa Prioritară 3 din Programul Operațional Competitivitate;
Indicatori suplimentari, care sunt indicatori specifici ai proiectului.
 
Atât indicatorii prestabiliți (de program), cât și indicatorii suplimentari  sunt de două tipuri: 
Indicatori de realizare - a căror valoare țintă se măsoară la sfârșitul perioadei de implementare,
Indicatori de rezultat - a căror valoare se măsoară la sfârșitul perioadei de durabilitate.
 
INDICATORI PRESTABILIȚI
 
 

ID

Indicator

Unitate de măsură

Categoria regiunii

Valoare țintă

CV20[2]

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat IMM-urilor pentru capitalul de lucru (grant) în răspunsul COVID-19 (cost public total)

EUR

Regiuni mai puțin dezvoltate

221.535.951,00

CV22[3]

Număr de IMM-uri sprijinite cu finanțare nerambursabilă pentru capital de lucru ca răspuns la COVID-19

întreprinderi

 Regiuni mai puțin dezvoltate

4.462

CV20

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat IMM-urilor pentru capitalul de lucru (grant) în răspunsul COVID-19 (cost public total)

EUR

Regiuni mai dezvoltate

77.118.052

CV22

Număr de IMM-uri sprijinite cu finanțare nerambursabilă pentru capital de lucru ca răspuns la COVID-19

întreprinderi

Regiuni mai dezvoltate

1.461

CO01[4]

Număr de întreprinderi sprijinite

întreprinderi

Regiuni mai puțin dezvoltate

43.740,00

CO02[5]

Număr de întreprinderi care primesc granturi

întreprinderi

Regiuni mai puțin dezvoltate

39.277,00

CO01

Număr de întreprinderi sprijinite

întreprinderi

Regiuni mai dezvoltate

14.274,00

CO02

Număr de întreprinderi care primesc granturi

întreprinderi

Regiuni mai dezvoltate

12.813,00


 
INDICATORI SUPLIMENTARI
 

TIP INDICATOR

Valoare țintă

In regiunile mai puțin dezvoltate

In regiunile mai dezvoltate

Indicator de realizare

3Sxx – număr de aplicații de finanțare înregistrate în cadrul platformei de evaluare și contractare proiecte[6]

85.000

15.000

Indicator de rezultat

3Sxx – număr de aplicații de finanțare contractate în cadrul platformei de evaluare și contractare proiecte[7]

50.000


 
 
1.10 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte
 
Alocarea indicativă pentru acest apel este de 655.565.144 euro (550.000.000 euro FEDR la care se adaugă 105.565.144 BS) (echivalent în lei = xxxx la cursul valutar inforeuro din luna august 2020, repartizată pe următoarele forme de sprijin pentru:
-       Asistență tehnică pentru gestionarea  procesului de selecție, contractare și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat - 10.990.467,20 euro (9.200.000,00 euro FEDR și 1.790.467,31 euro BS);
-       schema de ajutor de stat pentru beneficiari finali:
MICROGRANT  în sumă fixă pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar – 100.000.000 euro (83.708.906 euro FEDR și 16.291.093,55 euro FEDR); 
Granturi pentru capital de lucru, sub forma de cost unitar - 298.654.003,03     euro (250.000.000,00 euro FEDR 48.654.003,03 euro BS); 
Granturi pentru investiții în activități productive: echivalentul în lei a  245.920.673,77 euro (207.091.093,70 euro FEDR și 38.829.580,07 euro BS).
 
1.11 Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului, rata de cofinanțare
Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului este de 655.565.144 euro FEDR+BS, constituită din:

Asistență tehnică pentru gestionarea  procesului de selecție, contractare și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat 10.990.467,31 euro (9.200.000,00 euro FEDR și 1.790.467,31 euro BS) echivalentul în lei;
Schema de ajutor de stat pentru beneficiari finali (Fond special pentru finanțarea IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19), in valoare de 644.574.676,69 euro.
 
Rata de cofinanțare:
Ajutorul se acordă solicitantului/partenerului sub formă de finanțare nerambursabilă:
- Dacă solicitantul/partenerul este finanțat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate valoarea finanțării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile.
- Dacă solicitantul este finanțat atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate, cât și din fonduri proprii, precum și dacă este finanțat doar din fonduri proprii, valoarea finanțării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a solicitantului.
 
Pentru un proiect cu acoperire națională, cu ținte ale indicatorilor de realizare/ rezultat atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea mai dezvoltată București Ilfov, asistența financiară nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului se va realiza în baza unei pro-rata la nivel de regiuni (pentru București-Ilfov 25%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 75%).
Solicitantul va argumenta impactul la nivel național al fiecărui proiect.
Pentru perioada 2014-2020, valoarea finanțării nerambursabile se constituie astfel:

Regiunile de dezvoltare

TOTAL FINANTARE NERAMBURSABILA

FEDR

BUGET DE STAT

Regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru)

85%

15%

Regiuni mai dezvoltate (București-Ilfov, inclusiv capitala București)

80%

20%

La nivel național (pro-rata)

75,3222235 %

24,6777765 %


 
Pentru măsurile 2, 3 și 4:
 
Rata de cofinanțare:
 
Microgrant – 0%;
Granturi pentru capital de lucru – minim 15% din valoarea grantului;
Granturile pentru investiții în activități productive – minim 30% din valoarea grantului pentru regiunea București – Ilfov, minim 15% din valoarea grantului pentru restul regiunilor (beneficiarii se vor împărți astfel: pentru București-Ilfov 15%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 85%);
 
Notă:În condițiile aplicării instrumentului prevăzut la art.12 din Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, AMPOC poate contracta până la valoarea prevăzută de OUG nr.130/2020.
 
 
1.12 Ajutor de stat/de minimis, după caz
Pentru operațiunile implementate în cadrul măsurilor 2,3,4, proiectele se supun regulilor privind ajutorul de stat prevăzute  de Comunicarea Comisiei cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat  de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de covid-19 (versiune consolidată) cum a fost adoptat la 19 martie 2020 [C(2020)1863], și versiunile autentice ale modificărilor aduse acestuia, C(2020)2215 din 3 aprilie 2020, C(2020)3156 din 8 mai 2020 și C(2020)4509 din 29 iunie 2020
 
1.13 Durata de implementare a proiectului
Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni și se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 36 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANȚĂRII
 
2.1 Eligibilitatea solicitantului / partenerilor
Poate beneficia de finanțare nerambursabilă solicitantul specificat în capitolul 1.7, care a aplicat în parteneriat (proiectul urmând a fi depus de către liderul de parteneriat), care îndeplinește cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, prevăzute în cadrul Declarației de eligibilitate (Anexa 4a):

Solicitantul/partenerul nu înregistrează la data depunerii Cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
Solicitantul/partenerul nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;
Solicitantul/partenerul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități. Nu a mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. În acest caz, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
Solicitantul/partenerul este direct responsabil de pregătirea, managementul și realizarea proiectului, nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și este responsabil pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;
Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;
Solicitantul/partenerul nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care institutia a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă
Solicitantul/partenerul îndeplinește condițiile sau cerințele specifice acțiunii pentru care este lansat apelul
Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligațiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziție sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene;
Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu a comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi
Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu este subiectul unui conflict de interese (definit conform Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare);
Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu furnizează informații incorecte  care pot genera inducerea gravă în eroare a Autorității de Management în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.
 
Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant și reprezentantul său  legal, se completează Declarația de eligibilitate, prezentată în Anexa 4a.
Declarația de eligibilitate trebuie completată atât de liderul de parteneriat, cât și de partener.
 
Angajamente ale solicitanților
 
Condiții generale referitoare la angajamentele solicitantului/partenerului:
 
Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului se angajează:să asigure condițiile de desfășurare optimă a activităților proiectului și să acorde sprijin echipei de management și implementare în luarea deciziilor legate de proiect;
să asigure contribuția proprie din costurile eligibile și să finanțeze costurile neeligibile care îi revin, aferente proiectului;
să finanțeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;
să nu încerce să obțină informații confidențiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influențeze personalul AMPOC/comisia de evaluare/experții evaluatori în timpul procesului de evaluare și selecție.
să mențină rezultatul proiectului, natura activității pentru care s-a acordat finanțarea și să asigure exploatarea și mentenanța pentru cel puțin 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar;
să asigure folosința echipamentelor și aplicațiilor pentru scopul declarat în proiect;
să atașeze la ultima cerere de rambursare raportul de audit final realizat de un auditor extern, care certifică faptul că proiectul este implementat în locațiile menționate în contract, că este în stare de funcționare și că din punct de vedere tehnic și economic respectă obligațiile asumate prin contractul de finanțare (inclusiv din punct de vedere al securității aplicației și testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației și asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal);
să asigure capacitatea operațională și administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente și resurse materiale necesare);
să achiziționeze dreptul de proprietate/utilizare/licență asupra aplicației software personalizate pentru care se solicită finanțare pentru o durată de timp cel puțin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului - a se vedea în acest sens și dispozițiile O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (art. 12);
să asigure obligatoriu garanția și mentenanța rezultatului proiectului prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverși furnizori sau prin surse proprii;
să asigure funcționarea permanentă/mentenanța rezultatului proiectului în perioada de post implementare, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, cu excepția perioadelor de mentenanță planificate;
să asigure integrarea produselor / serviciilor informatice care vor fi implementate prin proiectul depus cu sistemele informatice deja existente către care se raportează periodic diverse date (sistemele implementate trebuie să fie capabile să exporte date în formatele cerute de aceste aplicații).
 
Pentru justificarea îndeplinirii angajamentelor se completează Declarația de angajament de către solicitant (lider parteneriat) și partener. De asemenea, se completează Declarația pe proprie răspundere asupra locației/locațiilor unde se implementează proiectul.
Totodată, solicitantul/partenerul completează Declarația privind conflictul de interese.
 

ATENȚIE!

Gama de produse/servicii implementate prin proiect trebuie să aibă asociate standarde și proceduri de securitate și confidențialitate a informațiilor care să asigure un grad ridicat de fiabilitate, disponibilitate și siguranță.

 
2.2 Eligibilitatea proiectului
Tipul proiectului: conform capitolului 1.3 ”Obiective”
Stadiul proiectului: nu este cazul
Evitarea dublei finanțări: proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie să nu mai fi beneficiat de finanțări din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțări. În caz contrar, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate. (Conform Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al Uniuni Europene, nr.966/2012, DUBLA FINANȚARE este INTERZISĂ)
Contribuția la obiectivul specific: solicitantul descrie în cadrul Cererii de finanțare care este contribuția proiectului pentru care solicită finanțări la realizarea obiectivului specific al programului.
 
Criterii de eligibilitate a fiecărui proiect:

Proiectul conține activități specifice și necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate, în funcție de tipul de proiect;
Proiectul se implementează pe teritoriul României;
Proiectul va asigura standardele de securitate și confidențialitate a informațiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
Proiectul respectă principiul neutralității tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluție tehnologică, hardware sau software) și oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare. (Atenție! Pentru respectarea neutralității tehnologice, este necesar ca în cadrul proiectului transmis să nu se facă referire la producători sau mărci ale echipamentelor și aplicațiilor software necesare pentru implementarea acestuia);
Proiectul/activitățile pentru care se solicită finanțare nu a/au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare. Nu a fost obținută finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. În caz contrar, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
Infrastructura și terenul pe care se face investiția îndeplinesc cumulativ următoarele condiții la data depunerii cererii de finanțare:
-sunt disponibile pentru investitii (sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu sunt afectate de limitări legale, conventionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitătilor proiectului)
-nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică
-nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun
Proiectul pentru care se solicită finanțare respectă prevederile naționale și comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, tehnologia informației, achizițiile publice, precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții.
 
Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ale proiectului se completează Declarația de eligibilitate.
 
2.3. Încadrarea cheltuielilor[8]
Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor
 
Indiferent de tipul proiectului, toate cheltuielile realizate trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții generale de eligibilitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare:
a)     să fie angajate de către beneficiar și plătite de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023 [...], cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către Autoritatea de Management prin contractul de finanțare;
b)     să fie însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
c)     să fie în conformitate cu prevederile programului;
d)     să fie cuprinse în Contractul de finanțare, încheiat de către Autoritatea de Management și beneficiar pentru aprobarea operațiunii cu respectarea art. 65 alin.(11), art. 70,art.71, art. 125 alin.(1) și art.140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
e)     să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
f)      să respecte prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile;
g)     sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
 
 
Condiții specifice privind investițiile:
 
a)    Investiția trebuie să fie menținută, funcțională și utilizată în regiunea beneficiară pentru minimum 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar.
b)    Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.
c)    Cheltuielile aferente achizițiilor de echipamente second-hand nu sunt eligibile.
d)    Cheltuielile cu închirierea de active corporale nu sunt eligibile.
e)    Cheltuielile cu achiziția de active (corporale și necorporale) sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:
               i.         activele sunt utilizate exclusiv în cadrul locației/locațiilor de implementare stabilită/stabilite prin Cererea de finanțare și pentru scopul declarat în proiect;
             ii.         activele au fost achiziționate în condițiile stabilite de legea achizițiilor publice.
 
 

ATENȚIE!

Sunt eligibile numai acele cheltuieli care au legătură directă cu atingerea obiectivelor acțiunilor din POC pentru care a fost depus proiectul și care respectă dispozițiile regulamentelor comunitare aplicabile și dispozițiile naționale de eligibilitate.

 

ATENȚIE!

Nu este permisă utilizarea echipamentelor achiziționate prin proiect de către o persoană de drept privat, indiferent de acționariat.


 

Cheltuieli eligibile (inclusiv TVA aferent în condițiile în care TVA nu poate fi recuperat*)

1. Costurile investițiilor în active corporale și necorporale:

a. achiziționarea de hardware TIC și a altor echipamente și instalații conexe, dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect; (MySMIS = 21/65, 21/69)

 1. cheltuielile pentru achiziționarea și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente,  realizarea unui website/portal/portal de acces pentru sistemul cloud computing; achiziționarea numelui de domeniu; achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică; (MySMIS = 22/76, 29/106)
 2.   cheltuieli aferente conectarii la infrastructura broadband/ de upgrade a liniilor de comunicații (MySMIS = 13/40);
 3. cheltuieli pentru construirea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul)   (MySMIS = 13/40, 15/56)
 4. Cheltuieli de informare și publicitate - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și tabelului de mai jos referitor la cheltuieli de informare și publicitate, inclusiv elaborarea de materiale suport pentru eficientizarea utilizarii sistemului cloud comnputing;(MySMIS = 8/17)

 

 1. Cheltuieli cu servicii de consultanță, avize, acorduri, autorizații[9] (punctele a+b=nu mai mult de 10% din valoarea eligibila a proiectului. În cazul în care valoarea eligibilă autorizată  este mai mică decât cea contractată punctele a+b  sunt eligibile până la 10% din valoarea eligibilă autorizată).

a. Cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea tuturor documentațiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanțare); (MySMIS = 9/29, 29/100, 29/105)

b. Cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și/sau servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică); (MySMIS = 9/29, 29/100, 29/105)

c. Cheltuieli pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale operațiunii. (MySMIS = 11/32)

 

4. Cheltuieli aferente echipei interne de proiect * *(management intern de proiect și echipa de implementare internă) - doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor  de consultanță:

a. Cheltuieli salariale pentru echipa internă de proiect - personal angajat al beneficiarului finanțării (conform legislației în vigoare); (MySMIS = 9/21)

b. Cheltuieli salariale pentru echipa internă de proiect - personal angajat al beneficiarului finanțării sau personal ce urmează a fi angajat de către solicitant, pe bază de contract individual de muncă, pe perioadă determinată, în afara organigramei, în cadrul proiectului (conform legislației în vigoare);(MySMIS = 25/83, 25/87)

c. Cheltuieli de deplasare pentru echipa internă de proiect - diurnă, cazare, transport;  (MySMIS = 27/98)

d. Cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului; (MySMIS = 29/105, 10/30)

e. Birotică – pentru echipa de management (conform H.G. nr. 2139/30.11.2004); (MySMIS = 9/25)

f. Achiziția de echipamente TIC – numai pentru echipa internă de management; (MySMIS = 9/25)

 

 1. Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului:  (MySMIS = 7/15)

             a. auditare financiară (conform reglementărilor naționale);

b. auditare tehnică - din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC, inclusiv din punct de vedere al securității aplicației/sistemului, testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic și  simplitatea în exploatare a interfeței utilizator, protecția informației și asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.

 

 1. Cheltuieli aferente operațiunilor b), c) și d) în conformitate cu Comunicarea AMPOC nr.xxxx

* Pentru a stabili TVA eligibil a fi finanțat din FESI se completează Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020.
 
AM POC va verifica rezonabilitatea cheltuielilor, conform dispozițiilor legale, în baza documentelor solicitate și/sau a investigațiilor proprii, încă din faza de evaluare a proiectelor.*
 
* Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente, cu modificările și completările ulterioare.
 
 Următoarele cheltuieli de informare și publicitate vor fi rambursate în limitele stabilite mai jos:

Activitatea de informare și publicitate

Nr. bucăți maxim decontat

Asistență nerambur-sabilă inclusiv TVA (lei)

 1.  

Anunț/comunicat de presă  privind începerea proiectului – obligatoriu

1

3.000 lei/buc

 1.  

Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului - obligatoriu

1

3.000 lei/buc

 1.  

Realizarea de panouri de informare (plăci permanente) - obligatoriu pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 Euro

1

 

5.000 lei/buc

 1.  

Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate prin proiect – obligatoriu

10% mai mult decât nr. echipamente achiziționate prin proiect

10 lei/autocolant

 1.  

Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul realizat prin proiect – obligatoriu

-

Nu se decontează

 1.  

Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe site-ul solicitantului – obligatoriu

-

Nu se decontează

 

ATENȚIE!

Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar sa se prezinte minim 2 oferte sau justificări de preț pentru fiecare achiziție de bunuri/servicii/lucrări, documente care vor fi atașate cererii de finanțare.**


** Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente, cu modificările și completările ulterioare.
 

ATENȚIE!

1. În cazul în care valoarea reală a cheltuielilor ca urmare a derulării achizițiilor aferente proiectului este mai mare decât cea aprobată, atunci beneficiarul va trebui să suporte diferența apărută.

2. Cheltuielile eligibile care se iau în considerare la rambursare nu pot depăși sumele stabilite prin contractul de finanțare.

3. Cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului și considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de către beneficiar.

 

ATENȚIE!

Sunt finanțate numai cheltuielile eligibile pentru serviciile care au legătură directă cu proiectul, în condițiile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.


Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din HG nr. 399/2015, AMPOC consideră următoarele plafoane rezonabile pentru cheltuielile cu personalul angajat în cadrul proiectului, altul decât funcționarii publici în cazul cărora nivelul de remunerare este stabilit prin lege:
 

Nr

crt

Categorie de personal

Experiență profesională

Nivel de remunerare (normă de lucru întreagă)

A

Echipa de management de proiect

 

 

1

manager proiect

< 5 ani

5 – 10 ani

> 10 ani

12.109

13.908

16.067

2

specialist (de ex., responsabil financiar, consilier juridic)

< 3 ani

3 – 7 ani

> 7 ani

8.393

9.711

11.150

3

personal suport (de ex., asistent manager)

< 3 ani

3 ani și peste

5.036

6.595

B

Echipa de implementare a proiectului

 

 

1

experți IT

< 5 ani

5 – 10 ani

> 10 ani

11.031

12.709

14.627

2

experți activități profesionale, științifice și tehnice, inclusiv cercetare-dezvoltare

< 5 ani

5 – 10 ani

> 10 ani

10.072

11.631

13.309

3

personal administrativ și auxiliar

< 3 ani

3 ani și peste

4.436

5.875


 

ATENȚIE!

Cheltuielile cu personalul desemnat în cadrul proiectului se stabilesc conform legislației în vigoare.


 
În echipa de management a proiectului, o singură persoană poate ocupa poziția de manager de proiect.
Contribuția asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25% ce revine exclusiv în sarcina angajatorului reprezintă cheltuială eligibilă, dar nu este inclusă în aceste plafoane maximale de referință.
Tariful orar se calculează pentru fiecare nivel de remunerare prin raportarea sumei prevăzute în tabelul de mai sus la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă și numărul de opt ore pe zi.
În cazul în care activitatea zilnică în cadrul proiectului este efectuată parțial, decontarea se va determina în baza retribuției echivalente pe oră, calculată conform prevederii de mai sus și înmulțită cu numărul de ore lucrate.
Durata timpului de muncă stabilit pentru persoanele angajate trebuie să respecte prevederile Codului Muncii.
Pentru persoanele angajate sunt eligibile inclusiv cheltuielile cu concediul de odihnă corespunzător timpului efectiv lucrat pentru angajator în implementarea proiectului cu respectarea prevederilor Codului Muncii și legislației naționale aplicabile.
Nu sunt eligibile cheltuielile cu concediile medicale efectuate.
 
 
2.4. Cheltuieli neeligibile
Tipuri de cheltuieli neeligibile:

taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
taxa de timbru verde;
cheltuieli de mentenanță a investiției;
cheltuieli cu concedii medicale;
dobânzi debitoare;
achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului precum și orice alte cheltuieli litigioase extrajudiciare;
costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
costuri de amortizare;contribuțiile în natură;
cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
achiziționarea de infrastructuri, terenuri construite și terenuri neconstruite, precum și bunuri imobiliare;
comisioane bancare.

CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE
 
Pentru a propune proiectul în vederea finanțării, solicitantul trebuie să completeze în limba română cererea de finanțare în sistemul electronic MySMIS, în cadrul apelului aferent prezentului ghid al solicitantului.
Anexele se vor completa conform modelelor și se vor încărca și transmite tot prin sistemul informatic MySMIS 2014. Transmiterea unei Cereri de Finanțare reprezintă un angajament oficial al solicitantului, conform căruia toate detaliile proiectului sunt corecte și reale. Totodată, reprezintă o confirmare a faptului că, dacă finanțarea se acordă, solicitantul se angajează să implementeze proiectul în condițiile descrise în Cererea de Finanțare și în concordanță cu condițiile stabilite în Contractul de Finanțare.
 
3.1 Înregistrarea în sistemul MySMIS 2014 a solicitantului
 
Înainte de demararea completării conținutului Cererii de finanțare, solicitantul are obligația înregistrării în sistem, conform indicațiilor furnizate pe site-ul https://2014.mysmis.ro . http://www.fonduri-ue.ro/. Odată cu înregistrarea solicitantului, este necesară completarea tuturor câmpurilor, întrucât informațiile din această secțiunea sunt esențiale pentru evaluarea eligibilității solicitantului sau pentru evaluarea tehnico-economică.
 
Astfel, la secțiunea solicitant se vor regăsi următoarele informații:
Date de identificare (denumire, tip – se va selecta dintr-un nomenclator, etc);
Reprezentant legal (funcție, nume, prenume, data nașterii, CNP, date de contact);
Sediul social;
Date financiare:
o   conturi bancare;
o   exerciții financiare;
Finanțări:
o   Asistență acordată anterior, unde se completează cu informații privind proiectele derulate anterior de către solicitant, încheiate sau aflate în derulare;
o   Asistență solicitată, unde se completează cu informații privind proiectele depuse pentru obținerea de finanțare pe alte programe.
Notă: informațiile nu trebuie să se limiteze la programele / proiectele finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, ci se vor prezenta toate tipurile de finanțări.
 

ATENȚIE!

 1. Se va acorda atenție corelării informațiilor din Cererea de Finanțare care au fost preluate/extrase din documentele anexate Cererii de Finanțare (după caz: studiu de fezabilitate, CV, etc.). Necorelarea acestor informații sau prezentarea unor informații incomplete se constituie în motive de depunctare sau respingere a finanțării.
 2. În completarea Secțiunii „Bugetul proiectului/Surse de finanțare” din Cererea de finanțare, solicitantul va ține cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor și de modalitatea de stabilire a contribuției proprii. Bugetul trebuie să fie construit în mod echilibrat și să reflecte în mod realist costurile pentru activitățile previzionate a se realiza prin proiect.
 3. În documentația aferentă studiului de fezabilitate/proiectului tehnic, pentru respectarea principiilor de acces la achizițiile publice, în special cele cu privire la neutralitatea tehnologică, se vor prezenta cel puțin două referințe diferite din punct de vedere tehnologic, de la operatori economici diferiți, care pot oferi aceleași produse considerate din punct de vedere tehnic similare cu cele cerute în documentație.
 
Lista documentelor care însoțesc Cererea de finanțare:

Nr. crt.

DENUMIRE DOCUMENT

 1.  

Actul de înființare al solicitantului și partenerului

 1.  

Acordul de parteneriat cu semnăturile tuturor semnatarilor, semnat de liderul de proiect pe fiecare pagină

 1.  

Actul de împuternicire în cazul în care Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Poate fi anexat orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale.

ATENȚIE! În cazul în care există un act de împuternicire, toate documentele din dosarul aplicației trebuie semnate de către împuternicit

 1.  

Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii. Trebuie menționată denumirea proiectului, în conformitate cu cea a proiectului înregistrat – pentru solicitant și partener

 1.  

Studiul de fezabilitate [10] - cu semnătură electronică, conform legislației naționale aplicabile în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice)

 1.  

Proiect tehnic[11] - cu semnătură electronică, care conține informațiile minime specificate în anexa la prezentul ghid

 1.  

Declarația de eligibilitate – pentru solicitant și partener

 1.  

Declarația de angajament – pentru solicitant și partener

 1.  

Declarația de eligibilitate TVA  – dacă este cazul – pentru solicitant și partener

 1.  

Declarația privind conflictul de interese – pentru solicitant și partener

 1.  

Declarație pe propria răspundere asupra locației/locațiilor unde se implementează proiectul și repartizarea echipamentelor achiziționate prin proiect între locațiile de implementare ale proiectului.

Pentru fiecare locație de implementare ce aparține solicitantului (și partenerilor – dacă este cazul) trebuie specificat dacă imobilul/imobilele în care se amenajează spații tehnice este liber/sunt libere de orice sarcini sau interdicții și dacă fac sau nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești.

 1.  

Diagrama Gantt aferentă calendarului de activități previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, generată de sistemul MySMIS

 1.  

Minim 2 oferte de preț sau justificări pentru fiecare achiziție de bunuri/servicii/lucrări (pentru justificare buget)

 1.  

Pentru echipa de implementare a proiectului:

1. Copie după actul administrativ de numire al echipei de proiect

2. CV-urile persoanelor nominalizate prin actul administrativ (semnate de titular)

3. Fișele de post pe proiect pentru persoanele nominalizate prin actul administrativ, aprobate și semnate de titular

 1.  

Descrierea condițiilor și a cerințelor pentru servicii de management externalizat și/sau pentru personal contractual angajat pentru proiect, pe perioada implementării – dacă este cazul

 1.  

Declarație din partea solicitantului prin care confirma că soluțiile tehnologice propuse respecta cadrul legal național, iar infrastructura hardware și software de baza achiziționate în cadrul proiectului vor putea fi integrate cu soluții tehnologice de tip cloud respectând principiile de virtualizarea resurselor, arhitecturi bazate pe servicii (SOA), monitorizarea și punerea la dispoziție a resurselor.

 1.  

Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind obținerea într-un termen de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare și păstrarea declarațiilor din partea entităților ce vor utiliza echipamentele (altele decât solicitantul), prin care acestea se angajează că se vor implica în realizarea proiectului, că vor pune la dispoziție spațiile necesare și că vor utiliza echipamentele în scopul proiectului. În Declarația dată de entitățile care utilizează echipamentele se va specifica, de asemenea, dacă imobilul/imobilele în care se implementează proiectul este liber/sunt libere de orice sarcini sau interdicții, dacă fac sau nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești sau dacă fac sau nu fac obiectul unor revendicări potrivit legislației în vigoare – dacă este cazul.

 1.  

Declarație privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice

 

ATENȚIE!

Toate documentele vor fi încărcate în sistemul MySMIS în format pdf și vor fi semnate electronic în interior de către reprezentantul legal/împuternicit.

 

ATENȚIE!

La Cererea de Finanțare pot fi anexate orice alte documente pe care solicitantul le consideră utile pentru justificarea/argumentarea proiectului propus spre finanțare.

 

ATENȚIE!

Dacă Studiul de fezabilitate sau Proiectul Tehnic nu sunt anexate în varianta integrală, proiectul este respins fără a fi solicitate documente și informații suplimentare

 

ATENȚIE!

Documentele scanate trebuie să fie semnate electronic de către solicitant (reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită). 

 

ATENȚIE!

Dacă lipsesc documentele aferente a cel puțin 3 dintre punctele de mai sus, proiectul va fi respins automat, fără a mai fi cerute clarificări)


ATENȚIE!

 1. În cazul în care se intenționează contractarea managementului proiectului, ulterior semnării contractului de finanțare, în cadrul cererii de finanțare se vor descrie condițiile minime (experiența similară, expertiza etc.) și cerințele/atribuțiile pentru serviciile de management al proiectului.

 

 1. În cazul în care se intenționează angajarea de personal în echipa de implementare a proiectului pe bază de contract individual de muncă încheiat în afara organigramei, pe durată determinată, ulterior semnării contractului de finanțare, în cadrul cererii de finanțare se vor descrie condițiile minime (experiența similară, expertiza etc.) care vor fi cerute la angajare, și cerințele/atribuțiile (fișele de post) pentru fiecare membru al echipei.

 

 1. Se va preciza modul în care se va asigura monitorizarea implementării proiectului:
  1. strategia (procedura) pe care o are solicitantul în acest sens;
  2. calendarul activităților de monitorizare;
  3. procedura de verificare/supervizare a activității echipei de management și/sau a echipei de implementare, în cazul în care sunt contractate.

3.2          Aplicarea principiilor orizontale
 
Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanțare din fondurile UE. Cerințele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condițiilor care să conducă la respectarea legislației în domeniu.
 
În cadrul proiectului se va face o descriere a modului în care proiectul respectă legislația (acte normative, politici publice) în domeniul egalității de șanse și dezvoltării durabile. În acest sens se vor urmări recomandările cuprinse în Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Șanse egale
 
Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.
 
Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității, principiul egalității de șanse și de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de viață al unui proiect: definire și planificare, implementare, monitorizare și evaluare.
Proiectul trebuie să descrie acțiunile specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.
 
Secțiunea aferentă din cerea de finanțare va detalia modul în care legislația aplicabilă va fi respectată în selecția membrilor UIP implicați în implementarea proiectului și elaborarea criteriilor din documentația de achiziție publică. De asemenea se va detalia modul în care legislația privind asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități se aplică și va fi respectată în realizarea infrastructurii (unde este cazul).
 
Dezvoltarea durabilă
 
Proiectul va promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanțare unor activități orientate direct spre susținerea acesteia, urmărind în principal protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor, prevenirea și gestionarea riscurilor.

CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE
4.1 Descriere generală
Cererea de finanțare depusă va parcurge un proces de evaluare și selecție, în vederea stabilirii proiectelor aprobate. Procesul de evaluare și selecție constă în parcurgerea următoarelor etape:
- etapa de verificare a conformității administrative a dosarului Cererii de finanțare și a eligibilității solicitantului și a proiectului;
-  etapa de evaluare tehnico-economică a propunerii de proiect;
-  etapa de selecție a proiectelor.
În cazul în care solicitantul nu îndeplinește cerințele aferente oricărei etape menționată anterior, acesta va primi o scrisoare de respingere.
 
4.1.1 Verificarea conformității administrative și a eligibilității
Pentru verificarea conformității administrative și de eligibilitate a Cererii de finanțare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU. 
Dacă pentru verificarea criteriilor din etapa administrativă și a eligibilității, se constată că sunt necesare informații/documente/clarificări suplimentare față de cele depuse, acestea vor fi solicitate prin sistemul MySMIS. Rămâne în responsabilitatea solicitantului să se asigure că răspunsul este transmis tot prin sistemul electronic MySMIS în 5 zile lucrătoare de la trimiterea solicitării de clarificări.
Dacă răspunsul solicitantului este incomplet, vor fi posibile reveniri la solicitarea de clarificări, care respectă principiile de întocmire și transmitere a primei solicitări.
În cazul în care solicitantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, conținutul ideii de proiect și/sau a bugetului, experții evaluatori au obligația de a respinge proiectul.
Pentru ca un proiect să treacă în etapa de evaluare tehnico-economică, este necesar ca proiectul să obțină ˝DA˝ la toate întrebările din grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității.
 
4.1.2. Evaluarea tehnico-economică
În această etapă va fi evaluat proiectul care îndeplinește criteriile administrative și de eligibilitate.
Dacă pentru verificarea criteriilor din etapa tehnico-economică, se constată că sunt necesare informații/clarificări suplimentare față de cele depuse, acestea vor fi solicitate prin sistemul MySMIS. Rămâne în responsabilitatea solicitantului să se asigure că răspunsul este transmis tot prin sistemul electronic MySMIS în termen de 5 zile lucrătoare de la trimiterea solicitării de clarificări. 
Dacă solicitantul nu răspunde la clarificări în termenul prevăzut, proiectul este evaluat în baza documentelor existente.
Dacă răspunsul solicitantului este incomplet, vor fi posibile reveniri la solicitarea de clarificări, care respectă principiile de întocmire și transmitere a primei solicitări.  Dacă solicitantul nu răspunde în termenul de 5 zile lucrătoare sau răspunsul este incomplet, proiectul este evaluat în baza documentelor existente.
În cazul în care solicitantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, conținutul ideii de proiect și/sau a bugetului, experții evaluatori au obligația de a respinge proiectul.
 
Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare descrise în grilele de evaluare tehnico-economice, se va acorda un punctaj unic pe fiecare subcriteriu în parte (numere întregi, în limitele maximale prevăzute în grilele de evaluare tehnico-economică), însoțit de justificarea alegerii punctajelor acordate.
 
4.2 Grile de evaluare
 
4.2.1 Grila de verificare a conformității administrative

Nr. crt.

Documente/aspecte verificate

DA

NU

 

Verificarea administrativă

 1.  

Actul de înființare al solicitantului și partenerului

 

 

 

 

 1.  

Acordul de parteneriat conform Anexei aferente

 

 

 

 

 1.  

Actul de împuternicire în cazul în care Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Poate fi anexat orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale.

ATENȚIE! În cazul în care există un act de împuternicire, toate documentele din dosarul aplicației trebuie semnate de către împuternicit.

 

 

 

 

 1.  

Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii. Trebuie menționată denumirea proiectului, în conformitate cu cea a proiectului înregistrat – pentru solicitant si partener

 

 

 

 

 1.  

Studiul de fezabilitate[12] –– conform Anexei aferente

 

 

 

 

 1.  

Proiectul tehnic[13]  –– conform Anexei aferente

 

 

 

 

 1.  

Declarația de eligibilitate –– conform Anexei aferente, pentru solicitant și partener

 

 

 

 

 1.  

Declarația de angajament   –– conform Anexei aferente, pentru solicitant și partener

 

 

 

 

 1.  

Declarația de eligibilitate TVA –– conform Anexei aferente – dacă este cazul, pentru solicitant și partener

 

 

 

 

 1.  

Declarația privind conflictul de interese –– conform Anexei aferente, pentru solicitant și partener

 

 

 

 

 1.  

Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind locația/locațiile în care se implementează proiectul și repartizarea echipamentelor achiziționate prin proiect între locațiile de implementare ale proiectului.

Pentru fiecare locație de implementare ce aparține solicitantului (și partenerilor – dacă este cazul) trebuie specificat dacă imobilul/imobilele în care se amenajează spații tehnice este liber/sunt libere de orice sarcini sau interdicții și dacă fac sau nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești.

 

 

 

 

 1.  

Diagrama Gantt aferentă calendarului de activități previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, generată de sistemul MySMIS

 

 

 

 

 1.  

Pentru echipa de proiect - în format .pdf;

1. Copie după actul administrativ de numire al echipei de proiect

2. CV-urile persoanelor nominalizate prin actul administrativ, semnate de titular

3. Fișele de post pe proiect pentru persoanele nominalizate prin actul administrativ, aprobate și semnate de titular

 

 

 

 

 1.  

Descrierea condițiilor și a cerințelor pentru personal contractual angajat pentru proiect, pe perioada implementării – dacă este cazul

 

 

 

 

 1.  

Declarație din partea solicitantului prin care confirmă faptul că soluțiile tehnologice propuse respecta cadrul legal național, iar infrastructura hardware și software de baza achiziționate în cadrul proiectului vor putea fi integrate cu soluții tehnologice de tip cloud respectând principiile de virtualizarea resurselor, arhitecturi bazate pe servicii (SOA), monitorizarea și punerea la dispoziție a resurselor.

 

 

 

 

 1.  

Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind obținerea într-un termen de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare și păstrarea declarațiilor din partea entităților ce vor utiliza echipamentele (altele decât solicitantul), prin care acestea se angajează că se vor implica în realizarea proiectului, că vor pune la dispoziție spațiile necesare și că vor utiliza echipamentele în scopul proiectului. În Declarația dată de entitățile care utilizează echipamentele se va specifica, de asemenea, dacă imobilul/imobilele în care se implementează proiectul este liber/sunt libere de orice sarcini sau interdicții, dacă fac sau nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești sau dacă fac sau nu fac obiectul unor revendicări potrivit legislației în vigoare - dacă este cazul

 

 

 

 

 1.  

Declarație privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice

 

 

 

 

 1.  

Clarificările furnizate de solicitant nu au modificat informațiile din Cererea de finanțare. Prin modificarea Cererii de finanțare se înțelege modificarea ideii de proiect, a devizului estimativ sau a soluției tehnice.

 

 

 

 

 1.  

Sunt atașate toate documentele specificate în Ghidul solicitantului (obs: dacă lipsesc documentele aferente a cel puțin 3 dintre punctele de mai sus, proiectul va fi respins automat, fără a mai fi cerute clarificări)

 

 

 

 


4.2.2 Verificarea eligibilității

Nr. crt.

Documente/aspecte verificate

DA

NU

 1.  

Solicitantul/partenerul se încadrează în categoria solicitanților eligibili.

 

 

 

 1.  

Solicitantul/partenerul respectă toate criteriile de eligibilitate.

 

 

Conform declarației de eligibilitate

 1.  

Proiectul pentru care se solicită finanțare respectă toate criteriile de eligibilitate.

 

 

 1.  

Proiectul conține cheltuielile de informare și publicitate obligatorii, conform ghidului.

 

 

 

 1.  

Durata maximă de implementare a proiectului nu depășește termenul prevăzut în ghid.

 

 

 

 1.  

Suma cheltuielilor de consultanță prevăzute la punctele 3.a) si 3.b) din tabelul aferent capitolului de cheltuieli eligibile din ghidul solicitantului, nu depășește 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

 

 

 

 1.  

Totalul cheltuielilor pentru instruire/formare profesională specifică și a Cheltuielilor aferente echipei interne de proiect nu depășesc 10% din cheltuielile eligibile de tip FEDR.

 

 

 

 1.  

Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, regulamentele privind achizițiile publice, informarea și publicitatea.

 

 

 

 1.  

Proiectul respectă principiul neutralității tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluție tehnologică, hardware sau software) și oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare

 

 

Conform declarației de eligibilitate


4.2.3 Grila de evaluare tehnico-economică

Criterii

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Aspecte de considerat in evaluare/Observații si justificări

1 – RELEVANȚA PROIECTULUI

15

 

 

a)    Contribuția proiectului la obiective programului

b)    Contribuția la dezvoltarea sectorului – N/A

 

0 puncte: Proiectul nu contribuie la dezvoltarea platformei de gestionare a  procesului de selecție, contractare și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat.

15 puncte: Proiectul contribuie la dezvoltarea platformei de gestionare a  procesului de selecție, contractare și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat.

15

 

 

2 – EFICIENȚA PROIECTULUI

55

 

 

2.1  Structura și justificarea bugetului propus

 

0 puncte: Bugetul este în mare măsură nerealist (majoritatea liniilor bugetare sunt sub/supraestimate).

5 puncte: Bugetul este corelat parțial cu activitățile prevăzute, resursele alocate / estimate. Costurile sunt parțial realiste (există linii bugetare sub / supraestimate). Cheltuielile au fost parțial încadrate în categoria celor eligibile.

10 puncte: Bugetul este corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate / estimate. Costurile sunt realiste (corect estimate) și necesare pentru implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile.

10

 

Se va verifica și rezonabilitatea prețurilor pentru fiecare achiziție de bunuri / servicii / lucrări  pe baza ofertelor / justificărilor de preț atașate cererii de finanțare (dacă nu sunt atașate, se vor solicita)

și

Verificare obligatorie, conform casetei ”ATENȚIE” de mai jos

2.2 Capacitatea de implementare a proiectului/Maturitatea proiectului

a)Gradul de pregătire si maturitate a proiectului

0 puncte: Calendarul de implementare este insuficient detaliat, iar gradul de pregătire a proiectului prin raportare la duratele estimate ale activităților și succesiunea viitoare a acestora sunt nerealiste

5 puncte: Calendarul de implementare este detaliat suficient, iar gradul de pregătire a proiectului prin raportare la duratele estimate ale activităților și succesiunea viitoare a acestora sunt parțial realiste.

10 puncte: Calendarul de implementare este detaliat și realist, duratele activităților sunt corect  estimate ale activităților iar succesiunea în timp a activităților viitoare este logică și realizabilă

10

 

 

2.3  Capacitatea operațională și de management a solicitantului

 

0 puncte: Solicitantul demonstrează o capacitate operațională și de management (resurse financiare, tehnice și umane) scăzută care nu garantează finalizarea cu succes a proiectului în raport cu  gradul ridicat de complexitate al acestuia.

7 puncte: Solicitantul demonstrează o capacitate operațională și de management (resurse financiare, tehnice și umane) limitată pentru finalizarea cu succes a proiectului în raport cu  gradul ridicat de complexitate al acestuia.

15 puncte: Solicitantul demonstrează o capacitate operațională și de management (resurse financiare, tehnice și umane) adecvată finalizării cu succes a proiectului cu grad ridicat de complexitate.

15

 

 

2.4 Calitatea proiectului depus

Corelarea intre obiective, rezultate așteptate, indicatori, activități

0 puncte: Obiectivele, rezultatele, indicatorii și activitățile proiectului sunt parțial specificate și nu sunt corelate

5 puncte: Obiectivele, rezultatele, indicatorii și activitățile proiectului sunt identificate dar sunt corelate insuficient;

10 puncte: Obiectivele, rezultatele, indicatorii și activitățile proiectului sunt clar prezentate, realiste, realizabile și există o strânsă corelare între acestea;

10

 

 

2.5 Analiza riscurilor

 

0 puncte: Riscurile nu sunt evaluate complet și corect. Procesul de management al riscurilor nu este eficace. Măsurile de reducere sau atenuare a riscurilor nu conduc la rezultate eficiente.

5 puncte: Riscurile sunt parțial evaluate. Procesul de management al riscurilor este parțial dezvoltat. Măsurile de reducere sau atenuare a riscurilor sunt insuficient dezvoltate.

10 puncte: Riscurile sunt evaluate în mod corect. Procesul de management al riscurilor este eficace. Măsurile de reducere sau atenuare a riscurilor sunt eficiente.

10

 

 

3 – IMPACTUL PROIECTULUI

10

 

 

a.2Indicatorii proiectului evidențiază:

a)    Impactul socio-economic

b)    Impactul proiectului asupra dezvoltării solicitantului sau formelor asociative din care face parte

 

0 puncte: Indicatorii obligatori nu au valori realiste care să evidențieze impact în raport cu rezultatele propuse;

5 puncte: Indicatorii obligatorii au valori parțial realiste care să evidențieze impact în raport cu rezultatele propuse;

10 puncte: Indicatorii obligatorii au valori realiste care să evidențieze impact în raport cu rezultatele propuse.

10

 

 

4 - SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

20

 

 

4.1 Distanța față de piață a produsului/ serviciului/aplicației:

 

N/A

 

 

4.2 Capacitatea de a susține investiția prin experiența în implementarea și susținerea cu succes  de proiecte finanțate din surse atrase/fonduri comunitare, in calitate de Solicitant/ Beneficiar sau Partener

1 punct: Nici un proiect implementat/în curs de implementare, finanțat din surse atrase;

3 puncte: 1 Proiect implementat/in curs de implementare, finanțate din surse atrase;

5 puncte: 2 Proiecte implementate/in curs de implementare, finanțate din surse atrase

10 puncte: 3 sau mai multe proiecte implementate/in curs de implementare, finanțate din surse atrase;

10

 

 

4.3 Capacitatea  solicitantului de a menține rezultatele proiectului  și de  întreținerea  și funcționarea  investiției  după  încheierea  proiectului și încetarea finanțării nerambursabile

 

0 puncte: Solicitantul nu explică modul în care va asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile.

5 puncte: Solicitantul explică parțial sau neclar modul în care va asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile.

10 puncte: Solicitantul explică modul în care va asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile. Explicațiile sunt clare și realiste.

10

 

 

TOTAL

100

 

 


 

ATENȚIE!

VERIFICARE OBLIGATORIE ÎN ETAPA DE VERIFICARE TEHNICO-ECONOMICĂ

În bugetul proiectului se va verifica dacă rata de cofinanțare se încadrează în limitele specificate în prezentul ghid al solicitantului.


4.3. Selecția proiectului
Proiectul va intra în Comitetul de Selecție. Acesta poate lua, pe baza rapoartelor de evaluare primite, una din următoarele decizii:
- să selecteze proiectul fără modificarea conținutului și condițiilor definite în Cererea de finanțare și anexele acesteia;
- să selecteze proiectul cu reducerea costurilor eligibile totale, în baza rapoartelor de evaluare. În acest caz, solicitantul poate să accepte implementarea proiectului în întregime sau să renunțe la solicitarea finanțării;
- să respingă proiectul dacă acestea nu îndeplinește punctajul minim necesar în conformitate cu grila de evaluare sau din alte motive legate de conținutul proiectului
- să solicite motivat reevaluarea proiectului.
 
Comitetul de selecție se va întruni ori de câte ori este necesar și va analiza rapoartele de evaluare și grilele tehnico-economice primite.
Proiectul nu poate fi selectat decât dacă întrunește condițiile spre a fi finanțat și în limita bugetului apelului.  
În cadrul fiecărei linii bugetare, beneficiarul va estima doar în lei valoarea bunurilor și serviciilor care presupun cheltuieli în valută, utilizând cursul valutar BNR, cu precizarea datei cursului valutar utilizat.
 

ATENȚIE!

Având în vedere faptul că proiectul depus în cadrul acestui apel nu intră în competiție, selectarea acestuia pentru finanțare este condiționată de următoarele elemente:

 a) punctajul obținut să fie de cel puțin 80 puncte, fără obținerea unui punctaj 0 la niciunul dintre criteriile: 1. Relevanța proiectului, 2. Eficiența proiectului, 3. Impactul proiectului, sau subcriteriul 4.3 ”Capacitatea solicitantului de a menține rezultatele proiectului  și de întreținerea  și funcționarea  investiției  după  încheierea  proiectului  și  încetarea finanțării nerambursabile”.

b) disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.


4.4 Depunerea și soluționarea contestațiilor
Solicitantul poate contesta în orice etapă respingerea/rezultatul evaluării cererii de finanțare, o singură dată pentru fiecare etapă, termenul de contestare fiind precizat în scrisoarea transmisă de AMPOC. Contestația va fi strict legată de motivația prezentată. Contestațiile primite după termenul menționat în scrisoarea AMPOC nu se iau în considerare.
Pentru a putea fi luate în considerare, contestațiile trebuie să respecte următoarele cerințe:
•    Identificarea contestatarului, prin: denumire solicitant, adresa, numele și funcția reprezentantului legal;
•    Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat Cererii de finanțare (codul MySMIS 2014) și titlul proiectului;
•    Obiectul contestației - ce se solicită prin formularea contestației. Obiectul contestației va fi strict legat de motivația prezentată în scrisoarea de informare/respingere și în conformitate cu criteriile anunțate în prezentul Ghid.
•    Motivele de fapt și de drept (dispozițiile legale naționale și/sau comunitare, principiile încălcate);
•    Mijloace de probă (acolo unde există);
•    Semnătura reprezentantului legal;
•    Data formulării contestației.
Contestațiile sunt analizate și soluționate în termen de 30 zile de la data înregistrării lor la AMPOC. Decizia privind soluționarea contestațiilor poate fi de admitere sau de respingere. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei.
Pe perioada evaluării contestației pot fi solicitate clarificări.
 
CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTULUI
În cazul în care proiectul este aprobat, solicitantului i se va transmite scrisoarea pentru demararea etapei contractuale, scrisoare în care sunt menționate toate informațiile și condițiile finanțării. În termenul prevăzut în această scrisoare, solicitantul trebuie să transmită acceptul de finanțare. În cazul diminuării bugetului, solicitantul poate contesta diminuările transmise în termen de 30 zile de la data primirii înștiințării.
În cazul în care solicitantul al cărui proiect a fost aprobat nu transmite acceptul de finanțare în termenul prevăzut, termenul poate fi prelungit cu acceptul AMPOC. Cererea unui solicitant de prelungire a termenului de răspuns nu va fi acceptată în mod automat de către AMPOC, ci trebuie să existe motive întemeiate pentru această solicitare. AMPOC examinează motivele date și poate respinge cererile care prezintă justificări nefundamentate sau care nu respectă prevederile ghidului și/sau a legislației naționale și comunitare relevante.
În cazul în care Cererea de finanțare este respinsă, solicitantului i se va comunica acest lucru, precum și motivația respingerii. 
În cazul în care solicitantul amână nejustificat semnarea contractului sau depunerea documentelor solicitate la contractare, AMPOC poate decide retragerea finanțării, fără a crea nicio obligație din partea AMPOC.
 
5.1 Depunerea și soluționarea contestațiilor
Solicitantul poate depune o contestație și în această etapă, contestația fiind strict legată de motivația prezentată în scrisoarea pentru demararea etapei contractuale. Condițiile de depunere a contestațiilor și modul de soluționare sunt aceleași ca cele prezentate în capitolul 4.4.
 
 
5.2 Contractarea proiectelor
Contractul va fi generat de către sistemul MySMIS sau de ofițerul AMPOC, iar beneficiarii vor primi o informare referitoare la semnarea contractului.  
Contractul de finanțare va fi semnat bipartit (AMPOC / beneficiar), iar un exemplar va fi trimis beneficiarului. Contractul de Finanțare produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte. Prin data semnării contractului se înțelege data contractului înscrisă pe prima pagină de către ultimul semnatar.

ATENȚIE!

Cererea de finanțare depusă de solicitant, cu eventualele modificări și completări efectuate pe parcursul procedurii de evaluare, selecție, contractare, devine obligatorie pentru beneficiar, fiind anexă la contractul de finanțare, deci parte integrantă a acestuia.


CAPITOLUL 6. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
 
6.1 Rambursarea cheltuielilor
Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu graficul de rambursare a cheltuielilor.
Pentru rambursarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar, acesta va transmite cererile de plată/rambursare împreună cu documentele justificative și rapoartele de progres la AMPOC la intervalele de timp stabilite prin Graficul de Depunere a Cererilor de Rambursare.
AMPOC va verifica dacă cheltuielile efectuate sunt destinate exclusiv realizării obiectivelor proiectului, dacă sunt legale, eligibile, înregistrate în contabilitate și justificate de documente.
 

ATENȚIE!

Pentru a fi eligibile, toate plățile aferente proiectului, solicitate pentru rambursare, trebuie să fie efectuate în perioada de implementare (cu excepția plăților aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului care pot fi efectuate anterior începerii perioadei de implementare a proiectului și care  vor fi solicitate in prima cerere de rambursare.

Cererea finală nu poate fi decât de rambursare! Nu se acceptă cerere de plată la finalul implementării proiectului!

Plata finală va fi efectuată numai după ce a fost verificată funcționalitatea proiectului (activele achiziționate prin proiect sunt puse în funcțiune și sunt în uz conform scopului proiectului).

 
            Depunerea cererilor de rambursare- cerere încărcată în MySMIS
cerere semnată electronic de persoanele autorizate;
documente justificative aferente cheltuielilor cuprinse în cerere încărcate de beneficiar în MySMIS, semnate electronic de persoanele autorizate.
Documentele justificative care trebuie depuse de beneficiar odată cu cererea de rambursare sunt cele prevăzute în contractul de finanțare.
 
6.2 Verificarea achizițiilor publice
 
Beneficiarul are obligația de a încărca în MySMIS transmite documentele aferente achizițiilor, conform dispozițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM POC/.
Dosarul achiziției trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de beneficiar, potrivit legislației în vigoare în baza căreia a fost derulată procedura de achiziție, respectiv conform prevederilor Legii  nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Hotărârii  Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Pentru actele adiționale încheiate la contractele de achiziție, indiferent dacă acestea au sau nu impact financiar, se vor urma aceleași etape de întocmire și încărcare a documentelor ca și pentru contractul inițial. Dosarul de achiziție va cuprinde și documentele justificative în baza cărora a fost încheiat actul adițional, dacă este cazul. Pe parcursul derulării procedurilor de achiziții, beneficiarii au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese.
 

ATENȚIE!

Nerespectarea de către beneficiari a prevederilor legislației naționale / comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecții financiare / reduceri procentuale conform legislației în vigoare.


CAPITOLUL 7. MONITORIZAREA SI CONTROLUL
 
Beneficiarul monitorizează permanent implementarea proiectului și a rezultatelor acestuia și furnizează periodic către AMPOC informații și date necesare analizării progresului proiectului și monitorizării programului operațional;
AMPOC analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea obiectivelor, iar în cazul proiectelor de infrastructură și al celor de investiții productive, durabilitatea  acestora, prin:
Verificare documentară: Rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;
Verificarea datelor introduse în MySMIS/SMIS;
Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și post-implementare, pe perioada de durabilitate a proiectului.
Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres,  la cel mult 3 luni calendaristice, precum și alte informații și date ori de câte ori se vor solicita în scris de AMPOC. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul derulării proiectului și probleme întâmpinate pe parcursul derulării.
Rapoartele de progres transmise de către beneficiari conțin informații privind stadiul implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, rezultatele obținute, indicatorii realizați până în momentul raportării și probleme întâmpinate pe parcursul derulării, și acțiuni de remediere a acestora, astfel încât, prin analiza acestor informații de către ofițerii de monitorizare, să se asigure monitorizarea stadiului implementării.
Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face către AMPOC, în 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru/perioade decise de AMPOC pe parcursul perioadei de implementare a proiectului. Primul raport de progres se va depune în trimestrul de implementare următor semnării contractului de finanțare. AM/OI poate solicita beneficiarului, în scris, transmiterea unor rapoarte de progres pentru perioade mai scurte de 3 luni în situația în care implementarea proiectului se consideră a fi deficitară.
Rapoartele de progres pot  conține cel puțin următoarele tipuri de date și informații:
modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului;
date privind stadiul achizițiilor;
date privind stadiul activităților;
date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în cererea de finanțare, cu defalcare pe gen și categorii de regiuni, acolo unde este potrivit;
date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului;
date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de AMPOC relevanți pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional;
date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale cheltuielilor;
informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare.
În funcție de calendarul cererilor de plată/rambursare, pe lângă rapoartele trimestriale de progres, beneficiarul va întocmi rapoarte de progres care să însoțească fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul va transmite OI Raportul de progres final la momentul depunerii Cererii de rambursare finală, în același format cu Raportul de progres trimestrial.
Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate, după depunerea situațiilor financiare, pe întreaga perioada de durabilitate  a proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.
Rapoartele de durabilitate vor conține cel puțin următoarele date și informații privind:
modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului;
modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului;
modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze rezultate.
 
Analizarea implementării proiectului:
AMPOC verifică și avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:
colectării, revizuirii și verificării informațiilor furnizate de Beneficiar;
analizării gradului de realizare a indicatorilor;
analizării evoluției implementării proiectului, raportat la  graficul de activități stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;
identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a cazurilor de succes și bunelor practici.
Vizita AMPOC de monitorizare pe parcursul implementării proiectului
are în vedere verificarea existenței fizice și funcționalitatea unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului și permite verificarea corectitudinii, completitudinii și acurateței informației furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres și a gradului de realizare a indicatorilor stabiliți prin Contractul de Finanțare;
facilitează contactul dintre reprezentanții AMPOC și beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;
urmărește:
o   să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de Finanțare;
o   să identifice, în timp util, posibilele probleme și să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum și îmbunătățirea activității de implementare;
o   să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici;
 Analizarea durabilității proiectului se realizează de AMPOC pe baza Rapoartelor de Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru  a se asigura de  sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuțiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, nu au fost afectate de nicio modificare, respectiv:
schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare  și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora;
schimbare asupra  proprietății unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile.
Vizita de monitorizare a durabilității proiectului
se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului;
are ca scop verificarea la fața locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea  proiectului.
Beneficiarul are obligația de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a AMPOC toate informațiile solicitate și de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obținute pe parcursul implementării acestuia.
 
Control și audit
Autoritatea de Management a POC și alte structuri cu atribuții de control/verificare/audit a finanțărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanțare, cât și până la expirarea termenului de 5 ani de la terminarea proiectului și 10 ani de la data efectuării plății finale către beneficiar.
Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă distinctă a proiectului și să asigure înregistrări contabile separate și transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/ registrele timp de 10 ani de la data efectuării plății finale către beneficiar.
Beneficiarul are obligația de a păstra și de a pune la dispoziția organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 10 ani de la data efectuării plății finale către beneficiar.
Beneficiarul are obligația să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligația de a asigura disponibilitatea și prezența personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.
Beneficiarul are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, astfel încât să permită verificarea lor.
În cazul neregulilor constatate, recuperarea debitului se realizează conform prevederilor  legale în domeniu.
 

ATENȚIE!

Beneficiarul trebuie să păstreze toate documentele referitoare la finanțarea primită timp de minim 10 ani de la data efectuării plății finale către beneficiar.

Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul a ajutoarelor acordate.


CAPITOLUL 8. INFORMARE ȘI PUBLICITATE
 
Măsurile de informare și comunicare privind operațiunile finanțate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 și Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obținute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii.
Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare.
Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare și comunicare în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menționate și în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanțare și cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare ). Neîndeplinirea acestor obligații are drept consecință efectuarea unor corecții financiare.
Informații suplimentare privind activitatea de informare și publicitate care intră în obligațiile asumate de beneficiar sunt prezentate în anexa aferentă din contractul de finanțare.
Eventualele întrebări pot fi trimise la:
email: secretariat.poc@.mfe.gov.ro
prin poștă la adresa: str. D.I. Mendeleev nr.36-38, sector 1, București

[1] Pentru activitatea 3, MEEMA va selecta băncile utilizând următoarea metodologie……
[2] Se va calcula pentru tipul de proiect c)
[3] Se va calcula pentru tipul de proiect c)
[4] Se va calcula ca sumă pentru tipul de proiecte b), c), d)
[5] Se va calcula ca sumă pentru tipul de proiecte b), c)
 
[6] Se va calcula pentru tipul de proiect a)
[7] Se va calcula pentru tipul de proiect a)
[8] Încadrarea cheltuielilor conform Hotărârii Guvernului nr. 399/2015
[9] cheltuielile respective nu sunt eligibile în cazul în care elaborarea documentației necesare depunerii/implementării proiectului (SF, PT, cerere de finanțare, etc.) s-a efectuat de către echipa UIP POAT (finanațată în cadrul unui proiect POAT)
[10]              Dacã lipseşte întreaga anexã, rãspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar proiectul este respins fãrã a solicita documente şi informaţii suplimentare.
[11]              Dacã lipseşte întreaga anexã, rãspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar proiectul este respins fãrã a solicita documente şi informaţii suplimentare.
[12]              Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare
[13]              Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare