Informații: 0734 354 828 | vanzari@emasiniunelte.ro

PROIECTE START UP NATION - masini unelte prelucrare lemn, metal si tabla

Ce este Start-Up Nation?

Programul Start–up Nation este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). 200.000 de lei (sau aproximativ 42.000 de euro) este suma maxima primita in cadrul programului. Aceasta reprezinta o contributie de maximum 100% din valoarea proiectului.

Obiectivul principal al Programului il constituie stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de munca, insertia pe piata muncii a persoanelor defavorizate, somerilor si absolventilor, cresterea investitiilor in tehnologii noi inovative. Programul se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Care sunt conditiile pentru a accesa Start-Up Nation 2020?

 • Sunt eligibile intreprinderile infiintate cu maxim 3 ani inainte de data completarii si transmiterii online a planului de afaceri (si care indeplinesc, la data depunerii cererii de finantare, criteriile de eligibilitate impuse de legislatia in domeniul ajutoarelor de minimis si conditiilor de eligibilitate prevazute in schema de ajutor de minimis care va fi aprobata). Nu se poate accesa finantarea cu PFA, II, ONG;
 • Codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie eligibil in cadrul programului;
 • Nu se poate accesa Start-Up Nation 2020 daca firma a primit finantare prin Start-Up Nation 2017, 2018 sau daca sunteti actionar/asociat in alta firma care a primit finantare prin programul Strat up Nation in 2017 sau 2018;
 • Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
 • In cadrul implementarii si monitorizarii, beneficiarii nu nu pot vinde mai mult de 49% din societate, iar acest lucru este permis doar catre persoane fizice, nu societati comerciale.

Cum se obtine finantarea pentru Start-Up Nation 2020?

Pentru a avea cele mai mari sanse de obtinere a finantarii, trebuie sa obtineti un punctaj de 95-100 de puncte. Aceste puncte se obtin in urmatoarele moduri:

 • Domeniul de activitate: Productie, Industrii creative, programare IT, servicii, comert si alte activitati;
 • Inovarea – Punctajul se ofera firmelor care, la data semnarii cererii de rambursare „prezinta un contract de furnizare produse catre o intreprindere mare sau un document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului.”
 • Aportul la capitalul social subscris si varsat al societatii aplicante - Daca beneficiarii au un capital social subscris si varsat de 6.000 lei sau mai mult;
 • Investitia – Alocata intreprinderilor care vor sa achizitioneze echipamente si soft aferent acestora, in cuantum de minim 80% din valoarea bugetului;
 • Actionarii sau asociatii care nu au mai avut alte societati;
 • Daca planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca permanente in cadrul intreprinderii;
 • Sunt incurajate intreprinderile din judete mai putin dezvoltate, cu exceptia Municipiului Bucuresti, Ilfov, Cluj, Bihor, Brasov, Timis, Constanta nu vor primi punctaj la acest criteriu;
 • Digitalizarea afacerii - Daca intreprinderea va realiza si un site, cumpara programe de contabilitate, realizeaza un magazin online sau implementeaza facturarea electronica;
 • Eficienta energetica - Daca echipamentele achizitionate implementeaza tehnologii prietenoase cu mediul!
 • Care sunt criteriile de departajare pentru punctaj egal pentru Start-Up Nation 2020?
 • Numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului;.
 • Numarul de locuri de munca ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate , absolventi, someri;.
 • Achizitionarea de echipamente tehnologice si software-uri in pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri.

Care sunt cheltuielile eligibile pentru Start-Up Nation 2020?

 • Echipamente tehnologice si utilaje;
 • Spatii de lucru;
 • Mijloace de transport (in limita maxima de 36000 lei cu TVA, maxim 1 autoturism/beneficiar);
 • Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie;
 • Echipamente de obtinere a unei economii de energie;
 • Site, promovare online (maxim 4000 lei cu TVA);
 • Software, licente (maxim 60000 lei; valoare maxima pentru software comert on-line 20000 lei);
 • Brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;
 • Utilitati;
 • Salarii si chirie (maxim 12 luni);
 • TVA nedeductibil (pentru firmele neplatitoare de TVA);
 • Servicii de consultanta (maxim 8000 lei);
 • Cursuri de dezvoltare (maxim 1000 lei cu TVA);
 • Cheltuieli financiare pentru creditele contractate in vederea realizarii planurilor de afaceri;
 • Doua placute informative.