Informații și comenzi: 0734 354 828 | vanzari@emasiniunelte.ro

Ce este Start Up Nation? 

Prin programul Start-up Nation România statul acordă fonduri nerambursabile de 200.000 lei pentru firmele înființate după 30.01.2018 care realizează o activitate non-agricolă în mediul urban sau rural. Programul de finanțare este administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Obiectivul principal al Programului îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piață muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative. Programul se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Ce trebuie să știți?

Finanțarea de 200.000 lei nu este suficientă pentru achiziționarea unui număr foarte mare de utilaje.
Vă ajutăm să faceți cea mai bună alegere în funcție de calitatea si prețul utilajelor pentru dotarea corespunzătoare a afacerii dumneavoastră.

Condiții pentru a accesa Start-up Nation

 • Pot aplica pentru Start-up Nation 2020 toate firmele (SRL, SRL-D) înființate după data de 30.01.2019. Nu se poate accesa finanțarea cu PFA, II, ONG etc;
 • Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebui să fie eligibil în cadrul programului conform listei de coduri CAEN eligibile pentru Start-up Nation. Se finanțează activități non-agricole;
 • Capitalul social al firmei care accesează finanțarea trebuie să fie 100% privat, deținut de persoane fizice 100%. Nu pot aplica pentru finanțare firme care au în componența acționariatului alte firme;
 • Firma este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat la ONRC;
 • Nu puteți accesa Start-up Nation 2020 dacă firma a primit finanțare prin Start-up Nation în 2018 sau dacă sunteți acționar/asociat în altă firmă care a primit finanțare prin programul Start-up Nation în 2018;
 • Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
 • Firma nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 • Firma nu a depășit plafonul de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive. Firma nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;
 • Finanțarea nu se poate obține dacă în 2018 ați mai accesat alte finanțări la oricare din programele derulate de către Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM prin AIMMAIPE;
 • Nu există limită de vârstă pentru acest program de finanțare.

Cum puteți avea cele mai mari șanse să obții finanțarea?

 Pentru a avea șanse reale de a obține finanțare în 2020 trebuie sa obțineri un punctaj de 100 sau 95 de puncte. Pentru a obține acest punctaj trebuie să:

 • Desfășurați o activitatea de Producție (Producție de Mobilier) sau Servicii (Serviciile de Debitare) conform listei de coduri CAEN eligibile în programul Start-up Nation;
 • creați minim patru locuri de muncă;
 • Pe cel puțin două locuri de muncă să fie angajate persoane care fac parte din aceste categorii: absolvenți după 01.01.2013, șomeri sau persoane defavorizate definite conform Hotararii de Guvern nr. 799/2014;
 • Să se achiziționeze echipamente tehnologice și software-uri în pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri;
 • obțineți cele 5 punte de la criteriul Caracter inovativ al investiției.

Cheltuieli eligibile

 • echipamente și utilaje
 • spații de lucru
 • autoutilitare
 • autoturisme, limitate însă la 36.000 lei și doar unul singur pe societate; limitările acestea nu sunt valabile pentru activitățile de taxi, școală de șoferi, rent-a-car
 • echipamente de climatizare / încălzire
 • echipamente de obținere a unei economii de energie
 • echipamente IT
 • mobilier
 • birotică
 • chirii - doar pentru spații care nu au destinație locativă
 • cheltuieli salariale complete în limita salariului mediu pe economie
 • realizare pagini web de prezentare, în limita a 8000 de lei
 • francize
 • licențe
 • cursuri de antreprenoriat
 • software
 • consultanță, în limita a 8000 de lei
 • TVA, cheltuială eligibilă doar pentru firmele care nu sunt plătitoare de TVA.

Valoarea sprijinului nerambursabil 

 • 200.000 lei – 100% nerambursabili;
 • Contribuție proprie beneficiar 0%;
 • Investiție în mediul Urban și Rural;
 • Se poate accesa finanțarea cu SRL sau SRL-D;

Atenție însă, chiar dacă întreprinzătorul poate să vină cu o contribuție proprie de 0% în ceea ce privește cheltuielile eligibile, este posibil să existe cheltuieli neeligibile necesare, cheltuieli neprevăzute și diferențe de cheltuieli la decontare, care dacă nu pot fi acoperite de întreprinzător din alte surse pot duce la blocarea întregului proiect.